مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲ - Saturday 23 Sep 2023
محتوا
شعری از سید ابوالقاسم لیمونجویى

شعری از سید ابوالقاسم لیمونجویى

  امام جمعه لیمونجویى، نامه منظومى که مشحون از ترغیب و تشویق و در عین حال، متضمن ملامت و سرزنش است، براى میرزا کوچک خان مى فرستد و اینچنین می سراید. خاک ایران، توتیا شد زیر سم اسب دشمن تا به کى، اى شیر بنمودى تو اندر بیشه مسکن خطّه زیدق سرا و گوشه گوراب […]

شنبه 7 آگوست 2010 - 21:40

 

امام جمعه لیمونجویى، نامه منظومى که مشحون از ترغیب و تشویق و در عین حال، متضمن ملامت و سرزنش است، براى میرزا کوچک خان مى فرستد و اینچنین می سراید.

خاک ایران، توتیا شد زیر سم اسب دشمن

تا به کى، اى شیر بنمودى تو اندر بیشه مسکن

خطّه زیدق سرا و گوشه گوراب زرمخ

کوه قاف است این، طلسم جادوان، یا چاه بیژن

مردم از شاه و وزیر و دیگران مأیوس امّا

جمله برآنند کى ملک از تو خواهد گشت گلشن

ملت ایران، به امید تو، و تو توى جنگل

عار ناید چون توئى را روز و شب، آسوده خفتن.»

سردار جنگل، ص ۳۲۸

ارسال دیدگاه