مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱ - Sunday 29 Jan 2023
محتوا
بازتاب خبر انتشار کتاب آیت الله خمامی در سایت ها

بازتاب خبر انتشار کتاب آیت الله خمامی در سایت ها

سایت های متعددی اقدام به درج اخباری پیرامون کتاب آیت الله خمامی و نیز مراسم رونمایی این کتاب کرده اند. لینک تعدادی از این سایت ها را می گذاریم.

چهارشنبه 2 جولای 2014 - 16:43

سایت های متعددی اقدام به درج اخباری پیرامون کتاب آیت الله خمامی و نیز مراسم رونمایی این کتاب کرده اند. لینک تعدادی از این سایت ها را می گذاریم. در ابتدا سایت های کشوری و در دنباله آن سایت های گیلانی و سپس چند وبلاگ را درج می کنیم:

سایت های کشوری

خبرگزاری فارس

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930723000418

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930801001189

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930801001152

خبرگزاری تسنیم

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/538298

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/527635

خبر فارسی

http://khabarfarsi.com/n/10822862

http://khabarfarsi.com/n/10795723

http://khabarfarsi.com/n/10891009

http://khabarfarsi.com/n/10899775

http://khabarfarsi.com/n/10894457

http://khabarfarsi.com/n/10893941

http://khabarfarsi.com/n/10892108

http://khabarfarsi.com/n/10893007

http://khabarfarsi.com/n/10891849

خبرگزاری شبستان

http://shabestan.ir/detail/News/411972

http://shabestan.ir/detail/News/411966

http://shabestan.ir/detail/News/411968

ویستا

http://vista.ir/news/17784795/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

دانا
http://www.dana.ir/News/159438.html

گاه نیوز

http://www.gahnews.com/lid/0729880

آذر نیوز آنلاین

http://www.azarnewsonline.com/fa/7926/

پرسیار

http://porsyar.com/n-60671442570.html

خبرچینی

http://www.khabarchini.com/news/artifice/20141017111954211.html

تی نیوز

http://tnews.ir/news/0C9A31752379.html

http://tnews.ir/news/041332192031.html

http://tnews.ir/news/C29132197003.html

آرت آنلاینز

http://www.artonlines.com/news/external/690917/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D8%B1%D8%B4%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/

سپاه مهدوی پیروان موعود

http://p313.ir/post-119293.html

سامانه اطلاع رسانی سراج ۲۴

http://seraj24.ir/fa/news-details/65945/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87/

بای بوک

http://buy-book.ir/9786005296211

خیبر آنلاین

http://kheybaronline.ir/fa/news/38200/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87

اکسین نیوز

http://www.oxinnews.com/full/dtl-866783.html

خبریاب

http://khabaryab.in/religious/157172

نیویدار

http://www.nividar.com/news/54497dea5450cf0754f2f041

قطره

http://www.ghatreh.com/news/nn22812006/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C

نودهشتیا

http://www.forum.98ia.com/t372730.html

ایبنا – خبرگزاری کتاب ایران

http://www.ibna.ir/fa/doc/naghli/123321/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%AF

جوان امروز

http://www.javanemrooz.com/news/newsreader/ibna/show-1535029.aspx

واضح

http://vazeh.com/n-8952986_%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

ماندگار نیوز

http://www.mandegarnews.ir/news/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%81-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C:-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA—%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-100-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C/

بی بی سی فارسی

http://www.bbcfars.ir/getlink/2686597

سایت های گیلانی

گیلان آنلاین

http://guilanonline.com/index.php?mod=content&met=content_more&id=16046#.VERgX_mUePs

http://guilanonline.com/index.php?mod=content&met=content_more&id=18511

سراج ۸

http://www.seraj8.ir/5179/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/

http://www.seraj8.ir/9209/%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%85/

http://www.seraj8.ir/9424/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2/

http://www.seraj8.ir/9492/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-150-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA/

http://www.seraj8.ir/9513/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84/

http://www.seraj8.ir/8636/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%AF/

http://www.seraj8.ir/5845/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE/

صبح شفت

http://www.sobheshaft.ir/56915/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D8%B4/

۸ دی نیوز

http://www.8deynews.com/51526/51526/

http://www.8deynews.com/52778/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF/

http://www.8deynews.com/52252/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF/

http://www.8deynews.com/52733/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84/

اعتدال شرق

http://etedaleshargh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/

گیل شورا (شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان)

http://gilshora.ir/site/?p=12392

خمام نیوز

http://khomam-news.ir/23834/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF/%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%85

خوبان خبر

http://www.khoobankhabar.ir/63214/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1/

 گیل خبر
http://gilkhabar.ir/28717/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C/

 بهجت نیوز

http://bahjatnews.ir/14421/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE

دیار میرزا

http://diyarmirza.ir/1393/08/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7/

مدیریت اسناد و کتابخانه ملی گیلان

http://nlai.ir/Default.aspx?tabid=6935&ctl=Details&mid=12487&ItemID=14003&language=fa-IR

عصر گیلان

http://asrguilan.com/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%DB%8C/

وبلاگ ها

نسیم معرفت

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/2948/

الشافیه

http://quran-r2.blogfa.com/post/1306

ارسال دیدگاه

*

code