مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ - Tuesday 28 Sep 2021
خبرگان رهبری در گیلان – اسفند ۱۳۹۴

خبرگان رهبری در گیلان – اسفند ۱۳۹۴

سایت رنگ ایمان در صدد است تا از کسانی که برای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۱۳۹۴ در گیلان اصلح از بقیه می داند حمایت کند. به همین خاطر این ویژه نامه تقدیم شما می گردد.

سایت رنگ ایمان در صدد است تا از کسانی که برای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۱۳۹۴ در گیلان اصلح از بقیه می داند حمایت کند. به همین خاطر این ویژه نامه تقویم شما می گردد.