مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - Sunday 10 Dec 2023
محتوا
مدخلی بر بازشناسی نهضت جنگل

مدخلی بر بازشناسی نهضت جنگل

سیدجعفر مهرداد

محل وسال چاپ: تهران، اول، ۱۳۸۲

شمارگان: ۲۰۰۰۰

قیمت: ۱۴۸۰تومان

شابک: ۲-۰۵-۷۵۷۷-۹۶۴

چهارشنبه 17 ژوئن 2015 - 09:57

مدخلی بر بازشناسی نهضت جنگل

سید جعفر مهرداد

نشر: بنیاد اندیشه اسلامی

محل وسال چاپ: تهران، اول، ۱۳۸۲

شمارگان: ۲۰۰۰۰

قیمت: ۱۴۸۰تومان

شابک: ۲-۰۵-۷۵۷۷-۹۶۴

ارسال دیدگاه

enemad-logo