مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
پنج شنبه 22 آذر 1397 - Thursday 13 Dec 2018
محتوا
تقویم تاریخ گیلان – ۲۵ اردیبهشت

تقویم تاریخ گیلان – ۲۵ اردیبهشت

۱- شهادت اسماعیل نوروزی. وی از جوانان فومن بود که به دست منافقین ترور شد و به شهادت رسید. (۱۳۶۷ ش) (سایت هابیلیان، شهدای ترور.) ۲- شهادت «بیژن روشن». وی از مردم ماسال بود که به دست منافقین ترور شد و به شهادت رسید. (۱۳۷۵ ش) (سایت هابیلیان، شهدای ترور.)

پنج شنبه 25 اردیبهشت 1393 - 23:23

۱- شهادت اسماعیل نوروزی. وی از جوانان فومن بود که به دست منافقین ترور شد و به شهادت رسید. (۱۳۶۷ ش) (سایت هابیلیان، شهدای ترور.)

۲- شهادت «بیژن روشن». وی از مردم ماسال بود که به دست منافقین ترور شد و به شهادت رسید. (۱۳۷۵ ش) (سایت هابیلیان، شهدای ترور.)

ارسال دیدگاه