مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
دوشنبه 23 تیر 1399 - Monday 13 Jul 2020
محتوا
نبرد میرزاکوچک مقابل استعمار و استبداد در سه جبهه مختلف/ در معرفی میرزا کوچک جنگلی دچار خودسانسوری شده ایم!

نبرد میرزاکوچک مقابل استعمار و استبداد در سه جبهه مختلف/ در معرفی میرزا کوچک جنگلی دچار خودسانسوری شده ایم!

محمد علی رمضانی در آستانه سالگرد میرزا کوچک خان جنگلی: میرزاکوچک خان در نگاه و لسان دشمن یک شخصیت بزرگ و با عظمت بود که دشمن از او حساب می برد و متاسفانه گیلانی ها یک دُر گرانبها دارند اما بدست خود این دُر گرانبها را پنهان کرده و نمی خواهیم دیگران عظمت میرزا را ببینند.

سه‌شنبه 3 دسامبر 2019 - 04:12

محمد علی رمضانی در آستانه سالگرد میرزا کوچک خان جنگلی در گفتگو با ۸دی، اظهارکرد: میرزاکوچک خان در نگاه و لسان دشمن یک شخصیت بزرگ و با عظمت بود که دشمن از او حساب می برد و متاسفانه گیلانی ها یک دُر گرانبها دارند اما بدست خود این دُر گرانبها را پنهان کرده و نمی خواهیم دیگران عظمت میرزا را ببینند.

دانش آموخته دکترای تاریخ با بیان اینکه با قاطعیت می گویم اگر کشورهای دیگر یکی مثل میرزا کوچک خان داشتند قطعا صدها فیلم سینمایی و هزاران ساختمان و خیابان بنام او می کردند، گردهمایی ها و سمینارهای بزرگ برگزار می کردند و او را از افتخارات خود می دانستند افزود: ولی متاسفانه در جامعه اسلامی و بویژه گیلان ما در معرفی این سردار بزرگ و آزادیخواه  ابهام ایجاد کرده و خود سانسوری می کنیم.

رمضانی ادامه داد: میرزا کوچک خان جنگلی یک بزرگمرد در لباس اهل علم و یک آزادیخواه با شرف بود به طوری که وقتی نماینده و رئیس سرویس جاسوسی انگلستان با او مذاکره می کند به میرزا پیشنهاد می دهد که راه را به سمت روسیه برای آنها باز کند تا بتوانند انقلاب نوپای کمونیستی را از بین ببرند و دوباره حکومت سلطنتی تزار را سرکار بیاورند، اما میرزا گفت: “به هیچ وجه این کار را نمی کنیم چون در اختیار شما نیستیم. اینجا سرزمین ایران است هر چند دولت ما ضعیف و حکومت قدرت نظامی و ارتش ندارد ما اینجا هستیم تا از سرزمین خود حفاظت کنیم” بنابراین او اینگونه در مقابل زیاده خواهی انگلیسی ها ایستاد.

این کارشناس تاریخ ادامه داد: انگلیسی ها گفته بودند اگر شما این کار را کنید ما حکومت شما را در تهران به رسمیت می شناسیم و همینظور یک حکومت جدید با ارتش مجهز ۳۰ هزار نفره در بین النهرین (عراق امروزی) به شما می دهیم. بنابراین میرزا در نگاه و لسان دشمن یک شخصیت بزرگ و با عظمت بود که دشمن از او حساب می برد.

** نبرد “میرزا” مقابل استعمار و استبداد در سه جبهه مختلف

رمضانی با بیان اینکه میرزا کوچک خان ضمن آزادیخواهی یک مبارز در راه وطن بود، اظهارکرد: مبارزه او در ۳ جبهه مقابله با استبداد داخلی از محمد علی شاه تا نیروهای مزدور و مستبد داخلی که وابسته به حکومت روس و انگلیس بودند، قدرت استعماری و استکباری انگلستان که از اول تا به آخر مقابله و در مقابل آنها قد علم کرد و همچنین در مقابل استکبار و استعمار روسیه چه در لباس روسیه تزاری( حکومت غیر کمونیستی) و چه در لباس حکومت کمونیستی بسیار درخشان است .

وی خاطرنشان کرد:  اینها در روسیه حکومت کمونیستی تشکیل و با میرزا توافق می کنند و بر اساس توافق میرزا کوچک خان جنگلی جمهوری شوروی ایران در گیلان بوجود می آید، آنها قول می دهند که به هیچگونه ترویج حکومت کمونیستی در ایران نداشته باشند و مردم را آزار و اذیت نکنند، بعدها انقلابیون تازه به حکومت رسیده در شوروی بر علیه میرزا کودتا می کنند بنابراین میرزا کوچک خان هم در مقابل روسیه تزاری و استبدادی و هم در مقابل روسیه جدید که دایه آزادیخواهی در سراسر جهان دارد، قرار می گیرد.

دانش آموخته دکترای تاریخ در خصوص شخصیت میرزا کوچک خان، گفت: میرزا کوچک خان شخصیتی است که در مقابل دشمن با هر چهره ای بوده، چه چهره به ظاهر انقلابی و چه جهره سنتی ارتجاعی استعماری و استکباری قد علم کرده است.

رمضانی تصریح کرد: جوانی میرزاکوچک خان در زمانی بود که در صحنه سیاسی که انگلستان آمده سیطره خود را در همه نقاط گسترانیده و احمد شاه پس از پدرش محمد علی شاه دارای قدرتی نیست و این سفارتخانه های انگلستان و روسیه اند که در حقیقت همه کاره هستند به گونه ای که در گیلان روس ها قدرت بزرگی داشتند و حکومت داخلی ایران از دوره قاجاریه همه وابستگان روسیه بودند  و از ترس آنها اقدامی نمی توانستند کنند.

وی ادامه داد: میرزا کوچک خان پس از نقش بسیار بزرگی که در فتح تهران ایفا می کند و در نبرد گمش تپه در گنبد امروزی استان گلستان بر علیه نیروهای محمد علی شاه اقدام می کند زخمی می شود، قرار بود میرزا را در دریا بیندازند و بکشند اما به هر جهت نجات پیدا می کند و در روسیه مدتی زندگی می کند و بعد به ایران باز می گردد اما در تهران می ماند چون جرات نداشت به گیلان بیایید.

این دانش آموخته دکترای تاریخ تصریح کرد: میرزا گیلان و مازندران تا تنکابن را بررسی می کند به هر حال گیلان را انتخاب می کند و یک پروسه ۷ ساله مبارزه خود در گیلان را آغاز می کند و در ۴ سال اول با نیروهای انگلیسی، داخلی و روسیه تزاری مبارزه می کنند و در ۳ سال دوم حکومت گیلان را تشکیل می دهند و یکسال آخر از این ۳ سال دوم صرف درگیری بین خائنین و کودتاچیان کمونیست و کمونیسم زده در جمهوری گیلان می شود که با آنها درگیر و آنها در رشت ساکن می شوند و میرزا به حالت قهر به جنگل می رود و مبارزه ادامه پیدا می کند.

یک شخصیت آلمانی ـ اتریشی تنها یار میرزا در لحظه شهادت است

رمضانی خاطرنشان کرد: با تقویت نیروهای داخلی توسط انگلیسی ها در ۱۱ آذر ۱۳۰۰ شمسی در حالیکه میرزا از مسیر کوهستانی ماسوله و ماسال به سمت خلخال عازم بود در گردنه های صعب العبور منطقه در حالی که گائوک آلمانی ـ اتریشی معروف به “هوشنگ” تنها یار وفادارش با او بود و دیگر یاران میرزا او را تنها گذاشته بودند یا فرار کرده، تسلیم شده یا بین راه مرده بودند. اول آقای گائوک از دنیا می روند و بعد میرزا که بدن نیمه جانی داشته توسط یکی از مزدوران وابسته به خان تالش سرش بریده می شود در حالی که فقط یک قران در جیب میرزا بود بنابراین در چنین وضعیتی میرزا به شهادت می رسد و سراو بریده می شود و خالو قربان از یاران میرزا که سال آخر با او اختلاف پیدا کرده بود سر میرزا را پیش رضا خان می برد و به درجه سرهنگی منصوب می شود.

وی ادامه داد: سر میرزا در تهران می ماند و پس از مدتی یکی از دوستان میرزا سر مبارک وی را به گیلان می برد و در در کنار بدنش در سلیمان داراب دفن می شود.

باید جواب کسانی همچون زیبا کلام ها را که سعی دارند با بیان مطالب نادرست به میرزا توهین کنند داده شود

رمضانی به سخن آیت الله مدرس اشاره کرد و گفت: “میرزا باعث افتخار ما ایرانی هاست و نهضت او نهضت اسلامی است و باید کمک کنیم که تقویت پیدا کند” بنابراین باید جواب کسانی مثل زیبا کلام ها که سعی دارند با بیان مطالب نادرست به میرزا توهین کنند داده شود.

وی افزود: میرزاکوچک خان به قدری موثر بود که برادر امام راحل حاج آقا پسندیده نقل کردند که امام به گیلان آمدند و نهضت میرزا را مورد مطالعه قرار دادند.

نسخه های روزنامه جنگل بعنوان آثار ملی در مجلس وجود دارد

این کارشناس تاریخ گفت: هر کسی ادعا می کند که میرزا نیروی لیبرال بوده است کافی است یکبار به کتاب های متعددی که ملی گراها و کمونیست ها و دیگرانی که حتی مخالف میرزا بودند در زمان و بعد از او نوشتند مراجعه کند، حتی یک جمله پیدا نمی شود که میرزا فردی لیبرال بوده است.

رمضانی ادامه داد: مطالب و نسخه های روزنامه جنگل بعنوان آثار ملی در مجلس وجود دارد اما متاسفانه در گیلان از مطالب آن بی خبریم.

منبع: http://www.8deynews.com/449886/

ارسال دیدگاه

*

code