مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ - Saturday 31 Jul 2021
محتوا
مرام‌نامه نهضت جنگل

مرام‌نامه نهضت جنگل

  متن زیر، مرام‌نامه یاران جنگل برای تشکیل حکومت بوده است: آسایش عمومی و نجات طبقات زحمتکش ممکن نیست مگر به تحصیل آزادی حقیقی و تساوی افراد انسانی بدون فرق نژاد و مذهب در طول زندگانی و حاکمیت اکثریت به واسطه منتخبین ملت پیشرفت این مقاصد را فرقه «اجتماعیون» به موارد ذیل تعقیب می‌نمایند: ماده […]

دوشنبه 9 آگوست 2010 - 22:22

 

متن زیر، مرام‌نامه یاران جنگل برای تشکیل حکومت بوده است:

آسایش عمومی و نجات طبقات زحمتکش ممکن نیست مگر به تحصیل آزادی حقیقی و تساوی افراد انسانی بدون فرق نژاد و مذهب در طول زندگانی و حاکمیت اکثریت به واسطه منتخبین ملت پیشرفت این مقاصد را فرقه «اجتماعیون» به موارد ذیل تعقیب می‌نمایند:

ماده اول:
۱- حکومت عامه و قوای عالیه در دست نمایندگان ملت جمع خواهد شد.

۲- قوا در مقابل منتخبین مسئول بوده و تعیین آنها از مختصات نمایندگان متناوب ملت می‌باشد.

 ۳- کلیه افراد بدون فرق نژاد و مذهب از حقوق مدنیه به طور مساوی بهره‌مند خواهند بود.

 ۴- آزادی تامه افراد انسان در استفاده کامل از قوای طبیعی خود. ۵- الغای کلیه شئون و امتیازات.
ماده دوم-حقوق مدنیه:
۶- مصونیت شخص و مسکن از هر نوع تعرض و حریّت اقامت و مسافرت.

۷- آزادی فکر، عقیده، اجتماعات، مطبوعات، کار، کلام، تعطیل.

 ۸- هریک از افراد ملت که به سن شصت‌سالگی برسد از طرف حکومت حقوق تقاعد خواهد گرفت و در مقابل آن ترویج ادبیات و اصلاح اخلاق جماعت را عهده‌دار خواهد بود.

۹- تساوی زن و مرد در حقوق مدنی و اجتماعی.

ماده سوم-انتخابات:
۱۰- انتخابات باید عمومی و متناسب و مساوی و مستقیم باشد.

 ۱۱- هریک از افراد ۱۸ساله حق انتخاب کردن و۲۴ ساله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا هستند.

ماده چهارم-اقتصاد:
۱۲- منابع ثروت از قبیل خالصجات، رودخانه‌ها، مراتع، جنگل‌ها ، دریاها، معادن، طرق و شوارع و کارخانجات جزء علاقه عمومی است.

 ۱۳- مالکیت اراضی با ملاحظه تامین معیشت عمومی تا حدی تصدیق می شود که حاصل آن عاید تولید کننده شود.

 ۱۴- ممنوع بودن انحصار و احتکار ارزاق و سرمایه.

۱۵- تبدیل مالیات‌های غیر مستقیم به مستقیم تدریجا.
ماده پنجم-معارف، روحانیت، اوقاف:
۱۶ – تعلیمات ابتدایی برای کلیه اطفال مجانی و اجباری است.

 ۱۷- تحصیلات متوسطه و عالیه برای اطفالیکه استعداد داشته باشند مجانی و حتمی است .

 تبصره-محصلین در انتخاب هر فنی از فنون آزادند.

 ۱۸- انفکاک روحانیت از امور سیاسی و معاشی.

۱۹- دیانت چون از عواطف قلبیه است باید مصون از تعرض باشد.

۲۰- ضبط و اداره کل اوقاف در دست عامه و تخصیص عواید آن‌ها به مصارف عمومی و امور خیریه و صحیه و تاسیس کتابخانه‌های عمومی.
ماده ششم-قضاوت:
۲۱- قضاوت باید سریع، ساده و مجانی باشد.

 ۲۲- تبدیل تنبیهات به اصول تکدیری.

۲۳- حبس مقصرین به اعمال شاقه باید به مدرسه و دار التربیه اخلاقی تبدیل شود.
ماده هفتم-دفاع:
– ۲۴ ورزش و مشق نظامی برای مدارس ابتدایی و متوسطه اجباری است.

 ۲۵- برای تحصیل فنون نظام، مدارس عالیه تاسیس خواهد شد.

 ۲۶- در مقابل تهاجمات ضداصولی اجتماعی و تجاوزات کشورسِتانی، دفاع از وظایف عمومی و اجباری است.
ماده هشتم-کار:
۲۷ – ممنوع بودن کار و مزدوری برای اطفالی که سنشان به ۱۴ نرسیده‌است.

 ۲۸- برانداختن اصول بیکاری و مفتخواری به وسیله ایجاد موسسات و تشکیلاتی که تولید کار و شغل می‌مایند.

 ۲۹- ایجاد و تکثیر کارخانجات با رعایت حفظ‌الصحه کارگران.

 ۳۰- تجدید ساعات کار در شبانه روز تنها به هشت ساعت – استراحت عمومی و اجباری در هفته یک‌روز.
ماده نهم-حفظ‌الصحه:
۳۱ – تاسیس دارالعجزه و مریض‌خانه‌های عمومی و مجانی.

 ۳۲- رعایت نظافت و حفظ‌الصحه در مجامع و منازل و مطبخ‌ها و کارخانجات وغیره.

 ۳۳- انتشار قوانین صحی در بین عامه.

۳۴- جلوگیری از امراض مسریه و مسکرات-منع استعمال افیون و سایر مواد مخدره.

 

 

منبع: سردار جنگل، ابراهیم فخرایی، ص ۵۶

ارسال دیدگاه

*

code