مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
سه شنبه 16 آذر 1395 - Tuesday 6 Dec 2016
محتوا
نسبت حزب الله با گفتمان اعتدال

نسبت حزب الله با گفتمان اعتدال

حزب­ الله خوب می­بیند، خوب می­ شنود، خوب اندیشه می­ کند و آنگاه بر اساس وظیفه­ ای که در پیشگاه خداوند و برای خدمت به عیال­ الله دارد، اقدام می­کند.این است که وقتی گفتمانی در سطح عموم جامعه طرح می­گردد، حزب ­الله در اولین قدم باید نسبتش را با آن مشخص کند، حتی اگر همه حرف­هایش به واسطه مصلحت و به قصد کمک به خدمتگذاران مردم، قابل گفتن نباشد.

سه شنبه 19 خرداد 1394 - 16:19

محمدجواد مقدمی شهیدانی

اعتدال که واژه ای با بار معنایی مثبت تلقی می گردد، مفهومی چند لایه و توسعه پذیر و پرکاربرد در نظامهای معنایی مختلف است؛ این واژه هم در ادبیات دینی ما منشأ و مبنا دارد -همانطور که تعدادی از دوستان در حال حاضر در موسسه … نسشته اند به واکاوی ریشه های قرآنی آن تا شاید اسلامی اش بنمایانند که صدالبته نیازی به این کارها نیست!- و هم در ادبیات سیاسی و اجتماعی روزآمد غرب سکولار!

 

وقتی واژه خوش ­لعابی به نام اعتدال شنیده می­شود، ناخودآگاه در بدایت امر سیگنال مثبتی احساس می­شود که به دنبالش شاید خلسه­ ای غفلت ­آور بر شنونده عارض شود!

اشتباه نشود؛ این نگارنده خود نه اعتقادی به بدبینی دارد و نه داعیه­ ای بر القای نگاه بدبینانه به خوانندگان محترم، بلکه آنچه این قلم را به فرسایش وامی­دارد و آنچه این زبان را به گفتن، توجه به حقائق مکتوم و احیاناً مغفولی است که اگر برادرانه تذکر و توجه داده نشوند، موجبات نتایج ضررباری برای توده­ های رنجدیده و عمیقا متدین این سرزمین اسلامی خواهد شد.

آری! حزب الله بدبین نیست، شیفته قدرت و شوکت هم نه، که بخاطرش پاچه این و آن را بگیرد و به دامن راست و دروغ درآویزد و خلاصه به سیره برخی از حضرات، به هر قیمتی فرصت خدمت(!) را به چنگ آورد، اما حزب­الله به واسطه نسبتی که با خدا دارد، به سلاح بصیرت و تدبیر مجهّز است و به این آسانی­ها هم نمی­شود کلاه سرش گذاشت! خصوصا با تجربه گران­باری که در سایه حکومت سی­ و اندی­ ساله اسلامی اندوخته است!

حزب­ الله خوب می­بیند، خوب می­ شنود، خوب اندیشه می­ کند و آنگاه بر اساس وظیفه­ ای که در پیشگاه خداوند و برای خدمت به عیال­ الله دارد، اقدام می­کند.

این است که وقتی گفتمانی در سطح عموم جامعه طرح می­گردد، حزب ­الله در اولین قدم باید نسبتش را با آن مشخص کند، حتی اگر همه حرف­هایش به واسطه مصلحت و به قصد کمک به خدمتگذاران مردم، قابل گفتن نباشد!

***

اعتدال که واژه ای با بار معنایی مثبت تلقی می گردد، مفهومی چند لایه و توسعه پذیر و پرکاربرد در نظامهای معنایی مختلف است؛ این واژه هم در ادبیات دینی ما منشأ و مبنا دارد -همانطور که تعدادی از دوستان در حال حاضر در موسسه … نسشته اند به واکاوی ریشه های قرآنی آن تا شاید اسلامی اش بنمایانند که صدالبته نیازی به این کارها نیست!- و هم در ادبیات سیاسی و اجتماعی روزآمد غرب سکولار!

این است که وقتی واژه ای شنیده می شود باید مواظب آن روی سکه هم بود تا شاید کلاه گشاد گذشته ها دوباره برسرمان نرود؛ گذشته هایی نه چندان دور که با مفاهیمی مانند جامعه مدنی، آن روی سکه که نفی جامعه الهی بود، اراده می شد و حزب الله که یا به دلیل ناآشنایی با آنروی سکه مفاهیمی از این قبیل و یا به دلیل نجابت و مظلومیت مستمرش، سکوت پیشه کرد و وارد مباحثه ظاهرا عالمانه حضرات نشد و شد آنچه نباید و نشاید!

اعتدال هم از همین قبیل است و از همین رو باید هرچه زودتر ابهامات آن را در فضایی عالمانه تنقیح کنیم تا مورد استفاده نابجای دیگر اندیشانی که خاستگاه دیگری برای آن در نظر دارند، قرار نگیرد، خاستگاهی غیردینی و تماما غربی که کوتاه آمدن از مبانی و ارزشها، خانه نشین کردن عناصر ارزشی با برچسب افراط گرایی و سرگذاشتن بر دامن ابرقدرتها از الزامات اصلی آن است.

***

مسئله دیگری که با طرح هر گفتمانی باید مورد توجه قرار گیرد، میزان توانمندی و تناسب واقعی و عملی مطرح کنندگان گفتمان با اصول و شعارهای گفتمان ساز است. توجه به سوابق حلقه اصلی طراحان و همچنین زیرنظر داشتن فرصت طلبانی که احیانا از نیمه های راه خود را به کاروان غنائم رسانده اند بدون آنکه کوچکترین اعتقادی به آن گفتمان داشته باشند!

راستی، آیا کسانی که در تفسیر معتدل از واقعیتهای موجود جامعه معتدل نیستند، می توانند نمایندگان مورد اعتمادی در به ثمر رساندن گفتمان اعتدال باشند؟!

کسانی که با ناشیگری بسیار و با تندروی بیشتر در فکر سوار شدن بر موج اعتدال گرایی و مصادره آن به نفع جریان متبوعشان هستند، چطور؟!!

آیا اعتدالگرایان واژه اعتدال را چونان تابوی مقدسی عاری از هرنوع نقد و تنقیح و تفسیر خواهند پنداشت و آن را خط قرمز کابینه شان خواهند شمرد یا در مواجه با پرسشگران خیرخواه و اندیشمندان دغدغه مند، برخودی عالمانه و معتدل از خود بروز می دهند؟!!!

آیا اینبار اعتدال به عنوان چماقی در سرکوب کردن مخالفان و تیغی به منظور حذف منتقدان مورد استفاده قرار نمی گیرد؟!!

هرچه هست گذر زمان چشمان تیزبین و دل خیرخواه جماعت حزب الله را با حقائق بیشتری در این زمینه ها آشنا میکند. حقائقی که در تاریخ جمهوری اسلامی برای همیشه ثبت می شود و می ماند برای آینده و آیندگان، و مسلّم است که با کارهایی مانند نوشتن یک کتابچه کوچک از قبیل «برای فردا» نمی توان آن حقائق را تحریف یا جهتش را تغییر داد!

***

گرچه در گذر زمان، حقائق آشکار می شود و حتما قبل از عینیت یافتن آنها نمی توان با کارهای بی مبنایی مانند نیت خوانی و حدس و گمان، اتخاذ موضع کرد، ولی آنچه مسلّم است اینکه حزب الله نباید و نشاید در مقابل طرح گفتمانهای فراگیر، منفعل یا غفلت زده باشد، چه اینکه حرکت در مرز اتفاقات روزآمد و تقویت بنیه علمی و حضور عالمانه در گفتمانهای فراگیر و پویا، از الزامات حزب اللهی بودن است!

ارسال دیدگاه