مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
یکشنبه 2 آبان 1395 - Sunday 23 Oct 2016
محتوا
موفقیت عظیم قوای جنگل

موفقیت عظیم قوای جنگل

متن زیر اثر مورخ مشهور دوره قاجار، احمدعلی سپهر است که در سال 1336 نگاشته شده است. سپهر در لابلای پرداختن به وقایع جنگ جهانی اول تاریخ نهضت جنگل را به صورت خلاصه ذکر کرده است.

چهارشنبه 20 خرداد 1394 - 08:33

شرح وقایع نهضت میرزا کوچک در کتاب ایران در جنگ بزرگ

احمدعلی (مورخ الدوله) سپهر

متن زیر اثر مورخ مشهور دوره قاجار، احمدعلی سپهر است که در سال 1336 نگاشته شده است. سپهر در لابلای پرداختن به وقایع جنگ جهانی اول تاریخ نهضت جنگل را به صورت خلاصه ذکر کرده است. ارزش این اثر زمانی بیشتر می شود که بدانیم از اولین متونی است که درباره تاریخ نهضت جنگل منتشر شده بود. کتاب سردار جنگل هم که معتبر ترین کتاب درباره نهضت جنگل است، حدود 10 سال بعد از این متن منتشر شده است.

 

قسمتی از این کتاب که مربوط به نهضت جنگل است را با هم می خوانیم. گفتنی است که موسسه مطالعات مبارزات اسلامی گیلان برای حفظ اصالت اثر، در رسم الخط آن تغییری نداده است:

نهضت جنگل‏

ميرزا كوچك خان و دكتر حشمت‏

ميرزا كوچك خان يكنفر روشن‏فكر مذهبى بود كه بعدها زعامت انقلابيون جنگل را بعهده گرفت، او اهل قريه زيدخ از توابع فومنات رشت است و در يكى از مكتبهاى قديم واقع در سبزه‏ميدان رشت و همچنين در طهران مسجد محموديه جنب خيابان سرويس بنام كلبه علوم قديم كسب دانش ميكرد. از ابتدا سرى پرشور داشته و در مكتب‏دارى طرفدارانى بود.

شخص بلندقد و چهارشانه و خوش‏سيما بود موهاى بور و چشمان زاغ و دهان پرتبسم او بر چهره گردش حلاوت مخصوصى ميبخشيد، بازوان بلند و دستهاى كشيده داشت و با همان دستها با زدن يك كشيده بگوش مختارى رئيس نظميه آنموقع رشت مشار اليه را يك عمر از نعمت شنيدن بى‏بهره ساخت.

ميرزا كوچك خان يك ميهن‏پرست واقعى بود و شخصيت بارز او مورد تصديق معاندينش نيز واقع ميگرديد چنانكه ژنرال دنسترويل انگليسى كه چندين مرتبه با ميرزا جنگ نموده مى‏نويسد: «نهضت جنگل از طرف ميرزا كوچك خان انقلابى معروف كه يك ايده‏آليست با شرف و منصفى است تشكيل يافته …» و در جائى ديگر ذكر مينمايد: «بعقيده من ميرزا از وطن‏پرستان حقيقى ميباشد و امثال او در ايران كمياب است».

احسان اللّه خان كه ابتدا از همكاران ميرزا بود ولى بعلت افكار افراطى بعدا با او مخالف شده و بر عليه وى جنگيد راجع به ميرزا مى‏نويسد: «ميرزا عمليات انقلابى خود را از سال 1906 در گيلان شروع نموده و در شمال وجهه ملى داشت و خودش يكى از آزاديخواهان و مجاهدين شجاع و باشهامت و بسيار صالح بود كه در تمام طول عمر و خدمتگذارى در راه انقلاب با داشتن آنهمه اقتدار مرتكب هيچگونه دزدى- اختلاس و استفاده شخصى نشد و براى خودشهم يكشاهى برنداشت».

در اوائل مشروطه اول (1324) قمرى عده از طلاب قطار فشنگى بسته و جزء مجاهدين درآمدند در سال 1325 كه مجلس از طرف محمد عليشاه بتوپ بسته شد و جمعى از آزاديخواهان كشته و گروهى تبعيد شدند، مجاهدين كميته باسم «كميته ستار» تشكيل دادند كه داراى تشكيلات مخفى بود؛ عضو متنفذ آن كميته مخفى ميرزا كريم‏ خان‏ رشتى‏ برادر سردار محيى بود. در سال 1327 قمرى مجاهدين با حكمران رشت آقا بالا خان سردار نزاع داشتند لذا كميته مخفى دستور قتل او را صادر كرد و موقعى كه وى بنا بدعوت سردار معتمد به باغ مديريه ميرفت عده از طلاب در حاليكه اسلحه خود را زير عبا پنهان كرده بودند بآنجا وارد شده و او را كشتند. و عده ديگر بطرف در خانه «پادگان» رفته و پس از جنگ با نظاميها آنجا را آتش زده و تصرف ميكنند، اين اولين موفقيت مجاهدين بود. پس از آن يكنفر را باسم ناصر الاسلام ندامانى نزد سپهدار اعظم تنكابنى فرستاده او را دعوت بهمكارى و بدست گرفتن زمام انقلاب دوم مشروطيت ميكنند و او هم قبول مينمايد و تشكيلات مخفى گيلان علنى ميشود.

درست استكه در آنموقع ميرزا جزء نيروى ابواب جمعى مجاهدين سپهدار اعظم بود ولى بعلت شخصيت ذاتى خود مبرزيت داشت. وى در سفر فتح طهران همراه سردار محيى بود و در جنگ استرآباد شركت كرده در آنجا بپايش تير خورد و براى معالجه به تفليس رفته پس از بهبودى بطهران بازگشت و چشم براه اصلاحات اساسى شد اما چون بيگانگان نميخواستند درخت جوان مشروطيت ريشه دوانيده تنومند گردد هريك از قهرمانان آزادى را بنحوى منكوب كردند در ميان ياس و عدم رضايت عمومى ميرزا كوچك خان قد برافراشت و با چند نفر موقعى كه ميرزا براى اجراى منويات خود از طهران به گيلان ميرفت در آنجا با كميته دموكراتهاى رشت ارتباط پيدا كرده‏ دكتر حشمت طالقانى‏ حاضر به همكارى با او شد و در تمام مدت قيام از روى نهايت صميميت خدمات بيشمارى باو نمود.

حاجى احمد كسمائى‏ همدرس و همدوره ميرزا بوده و ميگويند در آنزمان با يك كمپانى يونانى قراردادى بسته بود كه تخم نوغان و پول نقد گرفته و در عوض ابريشم تحويل دهد ولى بعللى نتوانسته كه در موقع بتعهدات خود عمل نمايد. كمپانى مزبور بوسيله دولت مركزى باو فشار ميآورد و اين نارضايتى موجب سركشى وى ميشود كسمائى شهرت و نفوذ محلى و قدرت مادى و معنوى زياد داشت و وقتى از ورود ميرزا مطلع شد او را در كسما محرمانه ملاقات نموده و با دوست قديمى خود بنيان يك نهضت عصيان‏آلوديرا ريخته و سوگند وفادارى نسبت به يكديگر ياد ميكنند و پس از مدت قليلى خبر انعقاد نطفه انقلاب جنگل در تمام ايران منتشر شده و آزاديخواهان و مردم ناراضى خود را بآن مى‏پيوندند و نهضت روزبروز وسيعتر ميشود.

سلطان داود خان‏ افسر ژاندارمرى از تربيت‏شدگان سوئديها از جمله اشخاص مؤثرى بود كه بجنگل رفت و علت آنرا چنين گفته‏اند كه در شيراز بوسيله قوام الملك شيرازى دستگير شده مورد آزار و شكنجه قرار ميگيرد و پس از فرار از شيراز خود را به جنگل ميرساند.

غلامرضا خان‏ برادر سلطان داود خان از طهران مأموريت مييايد از شورش جنگل جلوگيرى بعمل آورد اما با تمامى سرباز و ابو ابجمعى به نهضت جنگل ملحق ميشوند.

احسان الله خان‏ مردى بسيار رشيد بوده در تجاوزات باراتف بهمكارى ژاندارم‏ها و مجاهدين با سپاهيان روس جنگيد و موقعى كه قواى ملى شكست خوردند و عده به بغداد رفتند او به مركز بازگشت و با چند نفر آزاديخواهان انقلابى كه كميته مجازات را تشكيل دادند همكارى نمود. پس از كشف مدتى محبوس بود تا تاريخ 26 تيرماه 1296 از زندان آزاد گشته راه مازندرانرا پيش گرفته به ميرزا پيوست. احسان اللّه خان از اهالى همدان بود و هيچگاه از ميرزا كوچك خان جدا نميشد ولى عقايد باطنى او با ميرزا موافقت نداشت و بالاخره همين موضوع باعث اختلاف و جنگ و جدائى آندو شد، احسان اللّه خان در يادداشتهايش مى‏نويسد: «با آنكه ميرزا از آزاديخواهان دست راست بود و من اينموضوع را بخوبى ميدانستم بعللى مجبور بودم با او همكارى كنم».

و در جائى ديگر مى‏نويسد: مرام خود را بر روى دو اصل برقرار نموديم اول مبارزه با شاه و دولت انگليس و لكن ميرزا با اصول مبارزه با روحانيت و حصول جمهوريت موافقت نكرد و فقط موافق تغيير سلطنت بود.

كلنل محمد تقى خان پسيان‏ در رأس نيروى ژاندارمرى قرار داشت (قشون ايران در آنموقع دو قسمت بود ژاندارمرى و قزاق، افراد ژاندارمرى اصولا حريت‏طلب بودند و از آلمان و تركيه نيز طرفدارى ميكردند و نيروى قزاق از روسهاى سفيد حمايت مينمودند). كلنل با قواى قزاق در مصلى جنگ سختى نموده و بآنها شكست وارد آورد و سپس عده را از طرف حزب سوسيال دموكرات (كه خود با كمك ميرزا حسينخان معاون تشكيل داده و اشخاصى مانند لاهوتى و ميرزاده عشقى در آن عضويت يافته بودند) مأمور كرد كه از راه زنجان و خلخال و طارم و انبارلوى گيلان به جنگل عزيمت و با ميرزا رابطه پيدا نمايند.

مردم آزاديخواه گيلان و رشت‏ اكثر مردم به ميرزا كوچك خان كمكهاى مادى و معنوى ميكردند و چون دائما روسها و قواى دولتى مزاحم او ميشدند مردم فورا به ميرزا خبر داده و حتى او و طرفدارانش را پناه ميدادند و بخصوص رفقاى دموكراتش اسلحه به وى ميرسانيدند، گاهى در موقع احساس خطر آخوندى را ميفرستادند و بعنوان مجلس روضه‏خوانى طرفداران او را از شر حمله روسها يا قواى دولتى محفوظ نگهميداشتند.

صاحب‏منصبان آلمانى و عثمانى‏ در حقيقت سازمان بخشندگان واقعى جنگل افسران آلمانى و عثمانى بودند كه از نيروى ايمان و وطن‏پرستى ايرانيان ميخواستند براى جلوگيرى از پيشرفت سريع قشون روس‏ در شمال استفاده نمايند و با جنگلهاى پارتيزانى خار راه مهاجمين باشند و بدين علت به جنگلى‏ها كمكهاى مادى و معنوى مينمودند.

قواى جنگل روزبروز رو بازدياد ميگذاشت و مردم آزاديخواه از گوشه و كنار بآن مى‏پيوستند و كم‏كم تا نزديكهاى رشت تا باغ محتشم پيش رفته و گاهى هم شبيخون ميزدند، در اينموقع آصف الدوله ترك حاكم سابق قزوين بحكومت رشت منصوب شد و سفير روسيه و قنسول مقيم رشت باو فشار وارد آوردند كه قواى جنگل را قلع‏وقمع نمايد او هم ناگزير دو سه بار قشون كشيد ولى هر دفعه بدتر از دفعات قبل شكست خورده و بالاخره مرخصى گرفته بمركز رفت و امور حكومتى رشت را به عهده تمجيد السلطان رئيس كابينه خود و مفاخر رئيس نظميه وقت محول داشت. مفاخر با گرفتن كمك‏هاى لازم از سپاهيان روس افرادى از كرد و خلخالى و گيلانى را گرد آورده نقشه حمله به قواى جنگل را طرح نمود و ضمنا طناب‏هائى هم براى دربند افكندن اسراء احتمالى آماده ساخت. فورا مردم رشت مراتب را به ميرزا كوچك خان اطلاع دادند و او وسائل دفاع را فراهم آورد و به نيروى خود دستور داد تا عمق جنگل عقب نشينند. مفاخر بگمان اينكه حريف از نقشه وى بى‏خبر است با فراغ خاطر وارد بازار كسما شد و به سركردگى نفرات خويش در آنجا مستقر گرديد در پايان شب جنگليها غفلة بر او تاختند و كارش را ساختند يعنى مفاخر و جمع كثيرى را بقتل رساندند بقيه زخمى و فرارى و اسير شدند و با همان طناب‏هاى مفاخر به بند افتادند مقدار زيادى نيز اسلحه و مهمات نصيب فاتحين گرديد. روسها از پيروزى ميرزا مضطرب شده چهارصد نفر سالدات زبده و مجهز روانه ميدان كردند و تا كسما پيش رفتند اما در آنجا شكست فاحش خورده كليه تداركات جنگى را از دست دادند. آوازه اين فتوحات باطراف و اكناف انتشار يافت و آزاديخواهان آذربايجان و طالش و دولاب را به جنگل پيوند داد حتى در ماوراء سرحدات ايران نام جنگليها بر روى لب‏ها گذشت مثلا جمعيت نسوان نوع‏پرور فرانسه تبريك‏نامه بضميمه هدايائى براى ميرزا فرستادند. در آن موقع ميرزا كوچك خان براى ايجاد رابطه با آزاديخواهان قفقازيه كاظم شاهرخى و عطاء اللّه خان اردبيلى را به بادكوبه اعزام داشته و آنها پس از جلب دوستى و مساعدت موسى بيك اف رئيس اتحاديه مسلمانان موفق شدند كه در مراجعت دو نفر افسر آلمانى كه از طب و جراحى نيز سررشته داشتند و دو نفر افسر ترك وابسته به اتحاديه مسلمين را با خود به جنگل بياورند تا از معلومات و تجربيات آنان در كار تنسيقات نظامى استفاده برند. در ضمن تماس با مليون طهران ميرزا احمد سيگارى علاوه بر ساير خدمات توفيق يافت كه چند هزار دست ملبوس متحد الشكل در طهران دوخته به جنگل حمل نمايد مجاهدين جنگل اين لباس‏ها را «اونيفورم ناپليونى» نام نهادند. ميرزا كوچك خان به مرور داراى يك قشون ملى بالغ به پنج هزار نفر گرديد كه براى تعليم آنها بيست نفر صاحب‏منصب اطريشى و عثمانى استخدام كرد و كادر نظامى ورزيده تشكيل داد افراد اين قشون با تفنگ‏هاى مختلف روسى و آلمانى و عثمانى مسلح و دو قبضه مسلسل داشتند. يكى از رشيدترين انقلابيون موسوم به خالو قربان از طرف ميرزا برياست مجاهدين جنگل منصوب گرديد و سلطان داود خان برياست سواره‏نظام و شيخ محمود كوس‏انديش برادر حاجى احمد كسمائى برياست سواران ايلخى و چريك برگزيده شدند و نقطه محفوظ و مطمئنى در جنگل براى تشكيل جلسات سران نهضت معين گرديد.

در آن ايام آترياد گيلان بفرماندهى سلطان حسين خان كه از خانواده معتبر و متنفذى بود اداره ميشد او باطنا با سران جنگل سروسرى داشت، بدون مقاومت شديد محصور گرديد و در نتيجه محاصره كوتاهى‏ تسليم شد و رشت بدينوسيله بتصرف جنگليها درآمد. حكمران گيلان ميرزا احمد خان آذرى از رشت خارج شد و كارهاى حكومتى را بعهده بشير الممالك رئيس پست و تلگراف واگذار نمود.

محل اجتماع سران نهضت جنگل‏

تصرف رشت موفقيت عظيمى براى قواى جنگل بشمار رفت و چون با اين وضعيت جديد رابطه بين سپاهيان اعزامى روس بايران با روسيه قطع ميشد دولت تزار بدولت شاهنشاهى پرتست نمود و در طى سال‏هاى متمادى بين قواى جنگل و قشون روس يا دولت‏هاى دست‏نشانده روسيه زدوخوردهاى شديدى روى داد تا آنكه كابينه وثوق الدوله صاحب‏منصب روسى قزاقخانه موسوم به «تكاچين كف» رئيس آترياد طهران را مأمور جنگ كرد و او قبل از شروع به مخاصمه نامه به ميرزا نوشت كه ذيلا عين نامه و جواب آن نقل ميشود:

 [نامه رئيس آترياد طهران به ميرزا كوچك خان و جواب آن‏]

«21 ذى‏حجه 1337 (25 شهريور 1298)

جناب ….. ميرزا كوچك خان‏

از آنجائيكه دولت عليه ايران شخص مرا كه رئيس آترياد طهران و چند سال است بايران بدرستى و راستى خدمتگزار هستم جهت قلع و قمع ريشه فساد جنگل تعيين فرموده و اين مسئله قطعى است و كسانى هم كه با شما همراهى ميكنند اطلاع كامل داريم بجزاى خود خواهند رسيد بجنابعالى كه سردسته اين جماعت هستيد اعلان ميشود بعون الله تعالى ريشه و مبدء فساد را از صفحه گيلان كنده و مضمحل خواهم نمود ليكن محض اينكه شخص شما وطن‏دوست و ايران‏خواه و عاقل و نيك‏نفس معرفى شده‏ايد لازم است بشما خاطرنشان شود هرگاه جنابعالى را در محكمه عدل الهى حاضر نمايند و سئوال شود كه آنچه خسارت و تلفات به اهالى بيچاره از بدو الى الختم وارد آمده است مسئول درگاه الهى كيست؟ گمان ميكنم كه انصاف خواهيد داد و شرمنده خواهيد شد بديهى است كه انسان كامل براى فايده موهوم! راضى بدين مسئوليت بزرگ نميشود و نيز بمن اينطور دستگير شده است كه با آن صفات عالى شما براى شخص خود راضى باذيت مسلمين بيچاره نخواهيد بود لذا با كمال اطمينان و قول و شرف نظامى و خداى يكتا هم قسم است چنانچه باردوى قزاق ايران و به من پناهنده شوى و حرف را بپذيرى قول ميدهم كه وسائلى فراهم دارم كه بقيه عمر خود را با كمال احترام و با مشاغل عالى با آسودگى زندگى نمائى و اين قول نظامى كه در اين ورقه بشما داده ميشود بوحدانيت خدا حق است تا زمانيكه آسايش شما را از پيشگاه اعليحضرت و اولياى دولت عليه ايران فراهم و بعمل نياورم شخص جنابعالى و كسانيكه شما بآنها اطمينان داريد و اطمينان ميدهيد در اردوى قزاق مثل يكنفر مهمان عزيز ميباشند بمصداق آيه شريفه اكرم الضيف و لو كان كافرا و نيز چنانچه بخواهيد غير اين مسئله حرفى داشته باشيد خوب است محلى را براى ملاقات حرف آخر معين داريد كه در آن محل با شما ملاقاتى بشود كه رفع اشتباهات افواهى شده باشد. رئيس آترياد طهران رتميستر تكاچنكو»

جواب ميرزا:

22 ذى‏حجه 1337 هو الحق‏

1298

«جناب ….. رئيس آترياد طهران‏

دير آمدى اى نگار سرمست. از صدر تا ذيل مرقومه 21 شهر جارى را با ديده دقت ديدم بنده بكلمات عقل‏فريبانه اعضاء و اتباع اين دولت كه منفور ملت‏اند فريفته نخواهم شد. از اين پيش‏تر نمايندگان دولت انگليس با وعده كه بسايرين دادند و به يكبارگى قباله مالكيت ايرانرا گرفته تكليفم كردند تسليم نشدم. مرا تهديد و تطميع از وصول به معشوق يا مقصودم باز نخواهد داشت وجدانم بمن امر ميكند در استخلاص مولد و وطنم كه گرفتار چنگال قهاريت اجنبى است كوشش كنم شما ميفرمائيد نظام نظر بحق يا باطل ندارد مدعيان دولت را هركه و هرچه هست بايد قلع و قمع نموده تا داراى منصب و مقام بشويم بنده عرض ميكنم تاريخ عالم بما اجازه ميدهد هردولتى كه نتواند مملكت خود را از سلطه و اقتدار دشمنان خارجى نجات دهد وظيفه ملت است براى خلاصى وطنش قيام كند.

اما كابينه حاضر، (كابينه وثوق الدوله) ميگويد محض استفاده شخصى بايد مملكت را در بازار لندن به ثمن بخس بفروشيم در قانون اسلام مدون است كه كفار وقتى بممالك اسلامى مسلط شوند مسلمين بايد بمدافعه برخيزند ولى دولت انگليس فرياد ميكند من اسلام و انصاف نميدانم بايد دول ضعيفه را اسير آز و كشته مقصود مشئوم خود سازم. بنده ميگويم انقلابات امروزه ما را تحريك ميكند مثل ساير ممالك دنيا در تمام ايالات ايران اعلام مرام سوسياليزمى داده و رنجبران را از دست راحت‏طلبان برهانيم و ليكن درباريان تن درنميدهند كه مملكت با قانون مشروطيت از روى پرگرام دموكراسى اداره گردد با اين ادله وجدانم محكوم است در راه سعادت مملكتم سعى گرده گو آنكه كرورها نفوس و نواميس و مال ضايع بشود در مقابل جوابى را كه موسى در مقابله با فرعون و محمد با ابو جهل و ساير مقننين و قائدين آزادى و روحانى در محكمه الهى ميدهند منهم ميدهم. بنده و همراهانم شما و پيروانت در اين دو خط مخالف ميرويم بايد ديد عقلاى عالم به جسد كشته ما ميخندد يا بفاتحيت شما تحسين ميكنند فرضا تمام مراتب فوق احتمال كذب رود يعنى حقيقة يكنفر جاه‏طلب نفسانى تصور شده بمواعيد جنابعالى متمايل گردم آنوقت عرض ميكنم كسانيكه تسليم گرديده و ورقه ممهوره دولت را در دست داشته همه را بدار آويخته حبس كرديد تبعيد نموديد بنده را با چه رو بعد از اين عمليات باز تكليف به تسليم شدن مينمائيد؟ در خاتمه كه درخواست ملاقات كرده بوديد عرض ميكنم اشخاصيكه داراى شرافت قولى نيستند ملاقات كردن با ايشان از قاعده عقل بدر و بيرون است فقط بين ما و شما را بايد خداوند حكم فرمايد.

كوچك جنگلى»

در نتيجه انقلاب 1917 سپاهيان روس مقيمين ايران از قصرشيرين و ساير نقاط بطرف قزوين روى آورده و در آن حدود تمركز يافتند كه آماده مراجعت بروسيه شوند اما حضور قواى جنگل در رشت و خلخال و طارم و ماسوله مانع عبور بود. ميرزا براى جلوگيرى از چپاول سالداتها با صاحب‏منصبانشان قرار گذاشت كه اسلحه خود را در منجيل به جنگلى‏ها تسليم و در بندر پهلوى تحويل بگيرند؛ بدين ترتيب اكثريت آنها از ايران بيرون رفتند و عده قليلى باقى ماندند از جمله سرهنگ پيچراخوف در خدمت انگليسها برضد قواى كمونيستى وارد ميدان مبارزه شد.

در فروردين 1297 مدير بانك شاهنشاهى و قنسول انگليس مقيم رشت با دو نفر ديگر و بعد يك سروان انگليس بنام «نوئل» كه از تفليس ميآمد و نوشتجاتى همراه داشت از طرف جنگليها توقيف شدند. در 28 خرداد 1297 سرهنگ ارتش تزارى كه بعد از عزيمت باراتف بوسيله انگليسها اجير شده بود با عده سالدات‏ قزوين را تصرف كرده خيال عبور به انزلى و باكو را داشتند تا با قواى ضد كمونيستى دنى‏كن و كل‏چاك و يدنيچ همكارى كنند و ضمنا از چاههاى نفت بادكوبه محافظت نمايند.

پيچراخوف با كمك ژنرال دنسترويل انگليسى در پل منجيل كه سنگر جنگلى‏ها محسوب ميشد با ميرزا جنگ سختى كرد و پس از تلفات زياد موفق به عبور از رشت گرديد ميرزا بواسطه نداشتن توپ و طياره نتوانست آنها را خلع‏سلاح نمايد ولى پس از عبور از رشت در طول راه همه روزه مصادماتى رخ ميداد چنانكه در 3 تيرماه 1297 يك سروان انگليسى و چند سرباز هندى كشته شدند و نيز نبرد مهمترى در حوالى امامزاده هاشم بعمل آمد. اين زدوخوردها دائما ادامه داشت بطوريكه هر روز 2 هواپيما از قزوين بلند شده و تمام نقاطى را كه حدس ميزدند جنگليها آنجا باشند بمباردمان ميكردند. در 27 تير جنگلى‏ها با 2500 نفر برشت حمله كردند و شهر را تصرف و قنسولخانه انگليس را آتش زدند و ده روز شهر را در تصرف نگهداشتند ولى بالاخره زره‏پوشهاى انگليسى شهر را بازگرفتند اما عاقبت بر اثر مزاحمتهاى شبانه‏روزى نيروى جنگل انگليسها مجبور شدند با ميرزا قراردادى ببندند و اسرا را مسترد دارند. اينك عين قرارداد:

[قرارداد انگليسيها با ميرزا]

«12 اوت 1918 (22 مرداد 1297).

در قريه صفه از توابع رشت بين نمايندگان اتحاد اسلام و نمايندگان سياسى و نظامى انگليس مواد ذيل مورد موافقت واقع گرديد:

1- نمايندگان كميته اتحاد اسلام متعهد ميشوند كه قواى مسلحه در راه قزوين و انزلى كه معروف براه عراق است و نزديكيهاى آن نگاه ندارند.

2- نمايندگان كميته اتحاد اسلام متعهد ميشوند كه صاحبمنصبان خارجه را اخراج نموده و از دولتهائى كه با دولت انگليس در حال جنگند صاحب‏منصب استخدام ننمايند.

3- نمايندگان كميته اتحاد اسلام متعهد ميشوند كه تهيه خوراك لازم براى قوه موجوده انگليس در گيلان بنمايند و نمايندگان نظامى انگليسها متقبل ميشوند كه افراد مسلحه و غيرمسلحه براى جمع‏آورى آذوقه بصفحه گيلان اعزام ندارند.

4- نمايندگان اتحاد اسلام متعهد ميشوند اسراى دولت انگليس را كه عبارت از كاپيتن نوئل و ليوتنان موريس و كلنل شامانف و كاپيتن استريك و صمصام الكتاب ميباشند رد كرده اسراى كميته اتحاد اسلام را در هر نقطه كه هست تحويل بگيرند.

5- نمايندگان قشون انگليس متعهد ميشوند كه در داخله ايران مداخله ننمايند مگر در صورتيكه ايرانيها با دشمنان انگليس مساعدت كرده برضد انگليس قيام نمايند.

6- نمايندگان قشون قول ميدهند كه بهيچوجه در مقاصد كميته اتحاد اسلام ماداميكه مربوط به پيش بردن منافع دشمنان انگليس نيست ضديت ننمايند.

7- از اهالى دعوت ميشود كه براى حفظ خود حاكمى موقتا انتخاب نمايند تا حكومت ايران نماينده خود را بفرستند.

8- نمايندگان طرفين متعهد ميشوند كه قواى مسلحه آنها بهيچوجه داخل شهر نشوند.

امضاء نمايندگان كميته اتحاد اسلام: دكتر ابو القاسم خان (فريد)- رضا خان (افشار)

نمايندگان سياسى و نظامى انگليسى: كلنل ماتيور رئيس قشون- مستر ماير نماينده سياسى».

انگليسها پس از چندى مواد 5 و 6 قرارداد را نقض نمودند و در تاريخ 11 فروردين‏ماه 1298 بوسيله طيارات خود اخطاريه زير را در شهر رشت فرو ريختند:

«بعموم كاركنان و ليدرهاى هيئت اتحاد اسلام اخطار و ابلاغ مى‏شود چون زمامداران دولت انگليس هميشه طالب استقرار امنيت و استحكام قوانين مملكت ايران و مايل به ترقى و تعالى آن ميباشند لهذا تصميم نموده‏اند كه در تصفيه امور گيلان با دولت معزى اليها كمك و همراهى نمايند. اينك بوسيله اين اعلاميه بعموم ليدرها و زمامداران هيئت اتحاد اسلام پيشنهاد مى‏شود كه بايد قبل از غروب 5 شنبه 6 رجب مطابق 13 برج حمل قنسولگرى دولت انگليس را از تسليم خود بدولت ايران و اعليحضرت شاهنشاه مطلع سازند؛ قواى دولت انگليس و دولت ايران در حمايت و صيانت رفتار خواهند نمود. بخاطر داشته باشيد اگر ليدرهاى شما از روى جهالت و نادانى از تسليم خود باعليحضرت همايونى و دولت عليه ايران امتناع ورزند بهمين ترتيب كه اين كلمات اخطاريه بر سر شما فرود ميآيند ممكن است كه بمب و گلوله نيز بر سر شما ريخته شود. اى اهالى گيلان تكاليف خود را نسبت بدولت و پادشاه خود بنظر آورده و نگذاريد ليدرهاى خودتان شما را دچار زحمت و فلاكت نمايند. 28 ج 2/ 1337 (فروردين 1298)

از طرف اداره سياسى انگليس در گيلان»

پس از روى كار آمدن حكومت لنين هنگامى‏كه هنوز نماينده از طرف آن دولت بطهران اعزام نشده بود يك پادگان نظامى از نيروى سرخ در انزلى برياست كميته انقلابى متشكل از رفيق «چليابين» و دو نفر ديگر وجود داشت، چون بندر انزلى در تحت نفوذ سابق تزارى قرار داشت و هنوز معاهده بين دو دولت منعقد نشده بود دولت ايران نه صلاح ميدانست آنها را بيرون كند و نه آنكه دولت لنين را برسميت بشناسد.

مادام كه كميته مزبور در انزلى اقامت داشت روابطش با ميرزا كوچك خان حسنه بود يعنى فقط در يك موضوع توافق عقيده داشتند و آن مخالفت با انگليسها بود و لكن ميرزا مطيع آنها نبود كميته چليابين از وجود ميرزا براى جلوگيرى از حركت انگليس‏ها به بادكوبه از راه انزلى و بريدن اين راه استفاده ميكرد زيرا اين تنها طريق ارتباط انگليس‏ها با قفقازيه بود و راه تبريز بدست مليون عثمانى اشغال شده و تا ميانه مقطوع بود ميرزا هم بصلاح خود از بلشويكها استفاده مى‏نمود مثل آنكه يكمرتبه مقدارى اسلحه و مهمات از سربازان سابق باراتف را كه توسط يك ارمنى به همدان حمل ميشد ضبط كرد و با وجود اصرار چليابين مسترد نداشت.

بعدها پيچراخوف با حيله موفق شد خود را بلشويك قلمداد كرده و موافقت كميته انقلابى چليابين را براى عزيمت به بادكوبه جلب نمايد ولى پس از آنكه وارد انزلى شد چليابين و دو نفر ديگر اعضاى كميته را نه باتهام بلشويك بودن بلكه به بهانه آنكه با ميرزا كوچك خان ارتباط داشته‏اند در تاريخ 10 مرداد 1297 توقيف و تحت الحفظ بقزوين فرستاده تحويل انگليسها داد و خودش بباكو رفت تا بقواى دنى‏كن در شمال قفقاز ملحق شود. بدين ترتيب ارتباط ميرزا با بلشويكها قطع شد و در اوايل تيرماه 1298 كه به لنكران رفت به ملاقات با آنها توفيق نيافت يكبار هم در بهار 1298 «كلمتيس‏اف» نماينده بانزلى فرستاد كه با جنگليها ارتباط پيدا نمايد اما چون در آنوقت جنگليها در اطراف لاهيجان و تنكابن بودند ارتباط ميسر نشد و بعدا هم كه كلمتيس‏اف خواست در ساحل مازندران خود را به زعماى جنگل برساند توسط انگليسها دستگير و اعدام گرديد. ميرزا از ارتباط با نمايندگان كمونيست مأيوس شد و دولت وقت كه از فتوحات بلشويكها و نزديك شدن آنها بايران بيم داشت يك پيشنهاد صلح توسط ميرزا احمد خان آذرى حكمران رشت بقرار ذيل به جنگلى‏ها عرضه داشت:

[پيشنهاد صلح به جنگلى‏ها]

«عمليات نظامى از دو طرف متروك و اسراء مبادله و پادگان نظامى دولت در رشت برقرار و جنگليها عده خود را به فومن بفرستند و از طرف دولت عهده‏دار امنيت محل و تحت فرمان حكومت رشت باشند»

جنگلى‏ها اين قرارداد را براى دفع الوقت تا زمان حصول ارتباط با بلشويكها پذيرفتند. ميرزا دائما سعى ميكرد بهر وسيله ممكن با يك دولتى كه براى ايران مضر نباشد وارد عقد قراردادى شود ولى چون در يك حلقه محاصره افتاده بود نتوانست حتى نمايندگانى به تركيه فرستاده و با كماليون ارتباط برقرار كند. بالاخره همشيره‏زاده خود اسمعيل خان را باتفاق دو نفر ديگر بنام داودزاده و عليشاه ببادكوبه فرستاد، آنها در اوايل آبان‏ماه 1298 باتفاق چند نفر ديگر از ايرانيان بادكوبه كميته تشكيل داده در سه موضوع مشغول فعاليت شدند:

1- برضد قرارداد 1919 تبليغات كرده و در اين زمينه تلگرافاتى به دول خارجه مخابره نمودند؛

2- عده از ايرانيان بادكوبه را براى ايجاد انقلاب در ايران تهيه كردند؛

3- تصميم گرفتند با قواى جنگلى و هر قواى ديگرى كه در ايران براى ايجاد انقلاب تجهيز شود همكارى كنند.

در شب 17 مه (26 ارديبهشت 1299) يكى از روسها بجنگل آمده خبر داد كه بزودى نيروى سرخ بانزلى خواهند آمد، بهمين مناسبت احسان اللّه خان و سعد اللّه درويش و حاجى محمد جعفر كنگاورى كه تازه از تركيه مراجعت كرده بودند بسمت نمايندگى جنگل بجانب آستارا اعزام شدند. در اين اوان احسان اللّه خان به ميرزا پيشنهاد نمود كه چون انگليسها هنگام عقب‏نشينى ناچار خواهند بود از جاده معمولى انزلى بقزوين حركت كنند قواى جنگل را به سياه‏رود بفرستد تا در موقع عقب‏نشينى بآنها حمله نمايند و لكن ميرزا اين پيشنهاد را رد كرد زيرا هنوز نمى‏توانست تصميم بگيرد كه آيا با بلشويكها همكارى بكند يا خير و اظهار داشت قبل از آنكه وارد عمليات نظامى بر له يا عليه كسى بشويم بايد بلشويكها را از نزديك بشناسيم و با آنها قراردادى براى همكارى منعقد سازيم.

ساعت 5 صبح روز 18 مه چند كشتى جنگى بلشويكها بفرماندهى «راسكولينك‏اف» از تيررس دريا بغازيان مشرق انزلى چند تير شليك كردند، ميرزا بيدار شده و در جواب احسان اللّه خان كه فرياد ميزد «صداى شليك رفقا را شنيديد» گفت «برخيز و بشكرانه ورود رفقا دو ركعت نماز بخوانيم».

(روسها به بهانه تعقيب كشتيهاى دنى‏كن آمده بودند لذا عصر روز 18 مه براى تصرف ذخائر او و كشتى‏هائيكه در توقيف دولت بود در مقام اشغال انزلى برآمدند و يك ساخلوى ضعيف از قواى ژنرال دنسترويل انگليسى كه در انزلى بود با موافقت راسكونيك‏اف آنجا را بدون جنگ تخليه نمودند، تمام سفاين و اتباع دنى‏كن بتصرف نيروى سرخ درآمد ولى خود دنيكن را انگليسها به بغداد فرستادند. دولت ايران بدولت لنين اعتراض نمود و توسط نصرة الدوله فيروز وزير خارجه كه در اينموقع در لندن بود بجامعه ملل شكايت كرد و ضمنا خواستار ايجاد روابط دولتى با آندولت گرديد).

صبح روز 18 مه جنگلى‏ها در فومن تشكيل جلسه داده و ميرزا كوچك و سعد اللّه درويش با چند نفر مجاهد ديگر براى ملاقات بلشويكها عازم انزلى شدند و اهالى انزلى ميرزا و همراهانش را با استقبال شايانى پذيرفتند، شهر را چراغانى كرده و بيرقهاى ملى و انقلابى سرخ برافراشتند.

ميرزا از فرمانده قشون بلشويك قول گرفت كه در كارهاى داخلى جنگل مداخله نكنند و فهماند كه انقلاب ايران بايد بدست ايرانى انجام گيرد و خود او تضمين كرد كه انقلاب ايرانرا شروع نمايد با اين شرط كه اولا روسها پول و اسلحه بدهند و در ثانى از تبليغات كمونيستى احتراز جويند زيرا چون ايرانيان مسلمان و متعصب هستند ممكن است شالوده انقلاب متزلزل گردد.

فرداى آنروز مجاهدين جنگل وارد شهر رشت شدند، اهالى تا چند كيلومترى شهر باستقبال آن‏ها آمدند در ميدان مركزى شهر بنام سبزه‏ميدان احسان اللّه خان و ميرزا نطقهائى ايراد نمودند و بالاخره ميرزا و بلشويكها يك «كميته انقلاب سرخ» تشكيل داده و حكومت سوسياليستى شوروى گيلان را اعلام داشته و بوسيله تلگرافاتى استقلال خود را بسفارت‏خانه‏هاى مقيمين طهران اطلاع و در 18 خرداد 1299 بيانيه بشرح زير انتشار دادند:

[بيانيه مجاهدين جنگل‏]

«بعموم اهالى محترم اعلان ميشود كميته انقلاب سرخ پس از تشكيل حكومت جديد و ابلاغ رسمى آن اشخاص ذيل را براى دواير مملكتى به كميسرى معين نموده و معرفى ميكند كه عموما در امور مربوطه بآنها مراجعه كرده و از هر دائره خلاف صحت و قانون مشاهده كنند بدون ملاحظه ابلاغ نمايند: كميسر داخله مير شمس الدين، كميسر خارجه سيد جعفر (محسنى)، كميسر ماليه ميرزا محمد على وقار السلطنه پيربازارى، كميسر قضائى محمود آقا، كميسر پست و تلگراف نصر اللّه، كميسر معارف حاجى محمد جعفر، كميسر فوايد عامه ميرزا محمد على خمامى، كميسر تجارت ميرزا ابو القاسم فخرائى، سركميسر و كميسر جنگ ميرزا كوچك»

روز 31 خرداد ميتينگى از طرف احسان اللّه خان در رشت برپا گرديد و در خاتمه نطق وى بفرمان يك صاحب‏منصب قزاق بسلامتى سلطان احمد شاه هورا كشيده شد، اين عمل بمذاق كمونيست‏ها خوش‏آيند نيامد لذا صاحبمنصب فرمانده توقيف و با يك حمله شبانه قزاقها را خلع سلاح نمودند. پس از اين قضيه قواى ميرزا تا حدود منجيل مستقر گرديد و از روز 8 تيرماه عبورومرور از رشت به منجيل توسط ميرزا قدغن شد.

ميرزا پس از تصرف شهر رشت شهر تنكابن را نيز بتصرف درآورد و خود را براى حمله بطهران آماده ميساخت. در ضمن اين جريانات چون دولت ايران بدولت لنين و جامعه ملل اعتراض كرده بود بلشويكها ناچار شدند جاى قواى نظامى خود را به قواى غيرنظامى بدهند و در روز 39 خرداد تلگرافى از مسكو به دولت ايران مخابره شد مبنى بر اينكه قشون بلشويك ساحل ايران را تخليه كرده و در خاك ايران كسى از سربازان سرخ وجود ندارد و نهضت گيلان برضد دولت مربوط بشوروى نيست و كسى كه خود را فرمانده قوى و نماينده بلشويكها معرفى كرده از طرف دولت روسيه نميباشد، اما در همان موقع عده زيادى از بادكوبه بانزلى و رشت آمدند و تشكيلاتى دادند كه بيشتر آنها اعضاى حزب عدالت بادكوبه بودند و جعفر پيشه‏ورى نيز همراه آنها آمد و يك كشتى پستى دائما بين بادكوبه و انزلى ارتباط آنها را حفظ ميكرد. در همان ايام جمعى ديگر از بادكوبه بسركردگى خالو قربان و برادر احسان اللّه خان وارد شدند و قريب 700 نفر نيز در بندر گز و فرح‏آباد پياده شدند و بسمت بابل و بارفروش نفوذ كردند. مشير الدوله رئيس الوزراء وقت سردار فاخر را كه شهرت آزاديخواهى داشت براى اصلاح امر نزد ميرزا كوچك خان فرستاد و ميرزا كه قلبا با مرام كمونيسم مخالف بود اظهار اعتماد و وفادارى بكابينه مشير الدوله نمود و از ورود 700 نفر ديگر از بادكوبه‏ايها كه با كشتى بانزلى ميآمدند جلوگيرى بعمل آورد، چون احسان اللّه خان حاضر به موافقت با دولت نگرديد ميرزا او را ترك و به جنگل رفت و طرفدارانش نيز باو ملحق شدند و به تشكيلات جديدى مبادرت ورزيدند. احسان اللّه خان و خالو قربان هم كميته بنام «جوانان كمونيست ايران» ترتيب داده مردم رشت را تشويق كردند روى سينه خود علامت داس و چكش بزنند لذا عده زيادى از مردم در مساجد جمع و اظهار تمايل به ميرزا نمودند. چندين مرتبه خالو قربان و ساير فرماندهان با ميرزا جنگ نمودند ولى بالاخره شكست خورده از جنگل بازگشتند و اين اختلافات وجود داشت تا اينكه حيدر خان عمو قلى بايران آمد.

حيدر عمو قلى‏ داراى قدى متوسط بود، لباسى بشكل نظامى دربر ميكرد و كلاه پوست لزگى بسر ميگذاشت. زبانهاى تركى، روسى، فرانسه و فارسى را ميدانست و بلسان آلمانى نيز آشنائى داشت در اولين كنفرانس كنگره شرق كه بتوسط كمونيستها در باكو تشكيل شد شركت نمود. كنگره مزبور مركب بود از نريمان نريمان‏اوف رئيس‏جمهور آذربايجان شوروى، انور پاشا و خليل از سرداران كمال پاشا، زبينونيسف، زينسيو رئيس كمينترن كه فرمانده معنوى و فكرى كمونيستهاى جهان محسوب ميشد و از شاگردان ماركس بود، راديك آلمانى معاون زينسيو، آقايوف (كامران آقازاده)، جعفر جوادزاده پيشه‏ورى و چلنگريان.

تعداد كسانى كه از ملل مختلف در اين كنگره شركت داشتند بالغ به 2 هزار نفر ميشد، حيدر عمو قلى با شخصيت ذاتى و معلوماتى كه داشت توانست «رئيس هيئت ايرانيان» بشود و همواره مذاكرات كنفرانس را ترجمه كرده براى ملت‏ها و نژادهاى مختلف بزبان خودشان توضيح ميداد. حيدر خان عمو اقلى از همكاران ستار خان و باقر خان بود و در ميان آزاديخواهان ايران شهرت بسزائى يافت و چون مدتى در كارخانه برق امين الضرب بعنوان مهندس برق كار ميكرد و يا چون بروايتى از زندان تزار با پاره كردن سيم برق نجات يافته بود «حيدر خان برقى» ناميده ميشد. وى پس از ختم كنگره با افرادى مسلح بساحل ايران آمده و بانقلابيون‏ پيوست؛ مدتى با قواى جنگل جنگيد و يكبار تا صومعه‏سرا پيش رفت اما بالاخره تصميم گرفت كه التيامى بين جنگليها و انقلابيون بدهد، لذا از راه دوستى وارد شده نزد ميرزا رفت و سعى كرد او را برشت ببرد و لكن ميرزا امتناع ورزيد زيرا اولا نسبت بانقلابيون ظنين بود و در ثانى اشخاص ذى‏نفع اختلاف ميان اين دو نيروى ضد دولت مركزى را دامن ميزدند. عاقبت آتش ضديت و معاندت بطورى زبانه كشيد كه احسان اللّه خان و خالو قربان و حيدر عمو قلى و ذره و حسابى تصميم گرفتند بجنگل رفته كوچك خان را ترور كنند و لكن ميرزا از نقشه آنها مطلع شده پيشدستى نمود و دستور داد حيدر خان و رفقايش را در كميته مشتركى كه هفته دو بار در «ملاسرا» قرار بود تشكيل گردد دستگير سازند؛ افراد جنگلى ابتدا عمارت محل كميته را آتش زدند در حين حريق خالو قربان و احسان اللّه خان فرار كردند ولى حيدر عموقلى گرفتار و قبل از آنكه نزد ميرزا برده شود بوضع فجيعى بقتل رسيد در همين روز قرار بود سران كمونيست در همه‏جا كشته شوند محمد خان كلوب در انزلى و يارتان‏اف در لاهيجان مقتول و كريم خان و يار مراد و خالو مراد كوچك تير خوردند. بعد از اين ترورها ميرزا پيكار سختى با نيروى كمونيست در نزديكى رشت نمود و شهر را بتصرف درآورد اما چون قادر به نگهدارى نبود تخليه ساخت و كمونيستها مجددا وارد رشت شدند و ميرزا بجنگل بازگشت.

در 23 تيرماه 1299 عنوان سردارى از طرف سلطان احمد شاه به استار وسلسكى رئيس كل قزاقخانه اعطاء و مأمور دفع متجاسرين گيلان و مازندران گرديد. وى تا 28 تير بندر گز و سارى و مشهدسر را متصرف و بدريافت شمشير مرصع توفيق يافت و در 31 مرداد بتصرف رشت نائل آمد و كمونيست‏ها پس از تلفات زياد شهر را آتش زده فرار نمودند و سردار استار وسلسكى بدرجه امير تومانى و نشان و حمايل آبى مفتخر شد و در آن موقع احسان اللّه خان و خالو قربان فرماندهى نيروى كمونيست را بعهده داشتند و چهار كشتى در اختيار آنها بود در دوم شهريور قواى دولتى حمله سختى آورده خالو قربان زخمى و يك كشتى آسيب ديد معذلك استار وسلسكى دستور عقب‏نشينى به منجيل صادر كرد و در 24 مهر كمونيست‏ها با كمك توپخانه قوى به حمله متقابل پرداختند و قزاق‏ها را منهزم ساختند.

پس از استعفاى مشير الدوله كابينه سپهدار اعظم بعزل استار وسلسكى مبادرت ورزيد و در تاريخ هشتم اسفند يعنى پنج روز بعد از وقوع كودتاى سوم حوت 1299 قراردادى بين ايران و شوروى منعقد گرديد كه برطبق آن روسها موظف شدند خاك ايران را تخليه و در ختم غائله گيلان مساعدت نمايند. به پيروى از مقررات اين عهدنامه بود كه رتشتاين نماينده مختار شوروى در تاريخ هشتم اردى‏بهشت 1300 موقع تقديم اعتبارنامه در پايان نطق خويش چنين اظهار داشت:

«خاطر اعليحضرت همايونى را مطمئن ميسازم كه دولت متبوعه دوستدار نظر بتعهداتى كه در موقع انعقاد قرارداد نموده است با نهايت صميميت اقدامات لازمه در تسريع تصفيه مسئله گيلان اتخاذ خواهد نمود».

در 27 تيرماه نيز سفارت شوروى در جواب مصاحبه سعد اللّه خان با مخبر روزنامه ايران و اظهار او مبنى بر اينكه هنوز قشون سرخ در رشت متوقف است توضيحات ذيل را داد:

«بمناسبت شرح ملاقات مخبر جريده ايران با سعد اللّه خان كه در شماره 937 مورخ 22 تير درج شده نمايندگى مختار وجود يكهزار نفر قشون روسرا در رشت بكلى تكذيب مينمايد زيرا قشون سرخ مدتى است گيلانرا تخليه كرده و ممكن است مسئله مربوط به قشون آذربايجان باشد و برطبق راپورت كيگالو فرمانده قواى آذربايجان كه بنمايندگى مختار واصل گرديده حاليه كسى از قواى آذربايجان در رشت متوقف نبوده و فعلا بقية السيف قواى آذربايجان در انزلى در تهيه حركت ميباشند كه با كشتى حركت نمايند. يقينا براى موقعى كه شرح ذيل در جريده ايران انتشار يابد يكنفر هم از سربازان آذربايجان در انزلى نمانده و فعلا شهر رشت فقط تحت اشغال قواى خالو قربان ميباشد.»

در سى تير قواى دولتى در حوالى تنكابن آنطرف رود چالوس بقواى متجاسرين كه تحت فرماندهى احسان اللّه خان و شجاع السلطان بودند حمله نموده و بآنها شكست سختى وارد آوردند. متجاسرين فرار كرده بشهسوار رفتند و در آنجا هم ساعد الدوله بكمك دولت آنها را خلع سلاح نمود، رشت و انزلى هنوز در تصرف كمونيست‏ها بود.

در 22 مهر در جمشيدآباد زدوخوردى صورت گرفت و شهر رشت هم بتصرف قواى دولتى درآمد.

وزير جنگ پس از تصرف شهر رشت اعلاميه صادر نمود كه در طى آن ابتدا از عمليات 7 ساله متجاسرين سخن گفته و بعدا تصريح كرده بود كه در سال گذشته چون متجاسرين با خارجيان همكارى ميكردند قواى دولتى با تلفات زياد مجبور بعقب‏نشينى شد، ضمنا شرحى از خسارت اهالى شهر رشت اظهار و بالاخره بآنها چنين وعده داد: «بعد از اين موانع شما مرتفع و توجهات دولت آسايش شما را در پرتو شمشير من مقرر فرموده است … من هرگز نفع شخصى را بر منفعت عموم ترجيح نداده و هيچوقت آسودگى عامه را فداى نظريات شخصى ننموده‏ام.»

بالاخره از كمونيستها خالو قربان و همراهانش طبق قرار قبلى آمده تسليم شدند و درجات نظامى گرفتند قواى دولتى در كنار انزلى بود كه تشكيلات كمونيستى انزلى هم منحل گشت. روز 6 آبان چند كشتى از انزلى حركت و هركه بايد بروسيه برود رفت، فقط احسان اللّه خان و 50 نفر ديگر تا عصر روز ديگر ماندند و موقعى كه قواى دولتى از غازيان شليك‏كنان پيش آمدند او هم بطرف كشتى رفته و در ساحل بندر خطاب به تماشاچيان گفت: «اى هموطنان، خيانت زعماى قوم مانع انجام خدمات ما شد اين مأموريت بزرگ را بوقت ديگر و بسيار نزديك موكول مى‏نمائيم.»

چون دولت آلمان شكست خورده بود و ضمنا منافع دولتهاى روس و انگليس هركدام بنحوى تأمين شده بود هردو دولت مصمم شدند بدفع نهضت جنگل مساعدت ورزند؛ انگليسيها از طرفى قواى مركزى را تقويت نمودند و از سوئى با تطميع و تهديد دوستان ميرزا را از او جدا ساختند و روسها هم قواى خود را برده و كمك خويش را قطع و ضمنا از راه دلسوزى ميرزا را تشويق به سكوت كردند و روتشتين سفير روسيه شوروى شرح ذيل را به ميرزا كوچك خان نوشت:

[نامه روتشتين سفير روسيه شوروى به ميرزا كوچك خان‏]

«من زياده از حد الكافى كه بتوسط رفيق سعد اللّه درويش اظهار كرده و موافقت با سياستى كه من از طرف دولت شوروى مجرى ميكنم در نظر داريد خوشحال گرديدم و همچنين متشكرم از شرايطى كه توسط كلانتراف فرستاده بوديد و لازم ميدانيد كه بدولت پيشنهاد كنيد با پروگرام شرايط و درخواست‏هائيكه در نظر من نماينده مختار دولت ج. ش. ف. ر.

ميگذرانيد با دقت هرچه تمامتر خواندم لازم ميدانم يكدفعه ديگر شما را متقاعد كنم بر اينكه من سعادت ايران را ميخواهم و از براى استقلال و آزادى خارجى و داخلى اين ملت ميكوشم و از براى همين مقصود من لا ينقطع در بيرون بردن قواى مسلح اجنبى از خاك گيلان ميكوشيدم. من بمقصود خود رسيدم يعنى قشون انگليس و روس رفتند و خوشوقتم از اينكه اقدامات من بى‏نتيجه نماند و اين اقدامات با نظريات تشكيلات دولتى و حزبى مسكو موافق آمد. در موقع انجام اين كار فقط فكر من اين بود كه تنها امنيت ميتواند ايران را از چنگ امپرياليستهاى خارجى كه نسبت بايران نظريات طمع‏كارانه دارند خلاص كند. من فكر ميكردم كه نظريات انگليس‏ها اينست كه در شمال يك مخالفتى پديدار كنند يا اينكه ناامنى را ادامه دهند و عمليات آنها افكار مرا ثابت ميكرد و بواسطه اين ناامنى‏ها آنها ميتوانند خودشان را حافظ تشكيلات دولتى معرفى كنند با منافع روسيه ضديت كنند ايجاد خوف در ميان درباريان و زمامداران بكنند و موقعيت خودشانرا در جنوب مستحكم سازند تا سدى در جلوى خطر انقلاب باشد و لازم نيست من از براى شما شرح بدهم كه تا چه اندازه در وضعيات سال گذشته گيلان نفوذ انگليس‏ها زياد و بنام نيك ما لطمه وارد آورد حتى اخيرا هم اقدامات خودسرانه ساعد الدوله و احسان اللّه خان در تنكابن كار مرا تأخير انداخته‏اند و بازار آنها را در تهران رواج دادند از براى همين مقصود سعى ميكردم و ميكنم كه ترتيبى در رابطه شما با دولت داده باشم هرچند سعادت من يارى نكرده‏ است كه شما را مخصوصا ببينم اما با سابقه خوب شما آشنا هستم و خدمات سابقه شما و وضعيت كنونى يعنى سردستگى مليون را بسيار قيمتى ميشمارم با آن اميدى كه بدوستى شما دارم بخودم اجازه ميدهم گوشزد كنم كه بواسطه وضعيت مخصوص بين المللى از براى شما ممكن نباشد با تاكتيك خودتان دولت را ترسانيده يا مجبور به بعضى تغييرات بكنيد يا مملكتى را از نفوذ و حضور انگليس‏ها آزاد نمائيد باز هم تكرار ميكنم كه اين تقصير شما نيست بلكه بواسطه وضعيت بين المللى است كه از زمان جنگ باين طرف روى داده است. چونكه من يعنى دولت شوروى در اين موقع عمليات انقلابى را نه تنها بى‏فايده ميدانم بلكه مضر ميدانم اينست كه فرم سياست خود را تغيير و طريق ديگرى اتخاذ ميكنم. هرچند از زمان عقد قرارداد ما با ايران (8 اسفند 1299) كه سياست ما را نشان ميدهد چند ماه بيش نگذشته است و قليل مدتى است كه من در ايران توقف دارم باوجوداين هم پيشرفتى در سياست خودمان ملاحظه ميكنم شكى نيست كه نفوذ روحى آنها نه تنها در شمال بلكه تا يك اندازه هم در جنوب متزلزل شده است.

من گمان ميكردم كه پس از خروج قواى اجنبى و صدور تأمين از براى شما خلع مبدء شده است و يا بيك نقطه خودتانرا كنار ميكشيديد و در آنجا منتظر موقعى خواهيد بود كه شايد ملت ايران شما را بيارى بطلبد اما شما اينطور نكرديد و از براى كنار كشيدن خودتان و ترك عمليات شرح مبسوطى مبنى بر تقاضا بدولت ايران و بمن پيشنهاد كرديد مثل اين بود كه فقط بهمين شرائط حاضريد كه بوعده خودتان وفا كنيد و سياست خودتان را با سياست من مطابق نمائيد.

بواسطه احساساتى كه چند نسبت بشما و چه نسبت بملت ايران دارم در همان‏جا من برئيس الوزراء پيشنهاد كردم كه از براى آخرين قدم و يك تخفيفى هم نسبت بشما حاضر شده‏ام از براى همين است كه اين كاغذ را مينويسم پيشنهادات من از قرار ذيل است:

1- قزاقها عقب بنشينند بطرف قزوين و شما هم قواى خود را بجنگل عقب ببريد؛

2- حكومت رشت با توافق نظر هرسه يعنى دولت و من و شما خواهد بود و قنسول من در رشت ملتفت خواهد بود كه از طرف او و شما تجاوزاتى نشود؛

3- بحكومت از براى حفظ امنيت يك قوه اجرائى جزئى داده خواهد شد و همچنين قواى شما بايد در يك عده معين باشد و آنهم براى محافظت شما، نه از براى حكومت و نه از براى شما نبايد از خارج كمكى برسد؛

4- بشما اطمينان ميدهم يك مبلغى داده خواهد شد كه بتوانيد با آن مبلغ مخارج خود و قواى خود را عهده‏دار شويد. رفيق محترم را تصديع ميدهم از اينكه آخرين دفعه است كه من در روابط شما با دولت ايران مداخله مينمايم من از شما خواهش و التماس ميكنم كه مداخله مرا رد نكنيد و باور نمائيد كه من از روى صميميت فقط ميخواهم در اين موقع سخت كمكى بايران كرده باشم و شخص شما را كه سردسته مليون ميدانم فوق العاده محترم ميشمارم اگر شما پيشنهاد مرا قبول نمائيد و جوابش را بتوسط قاصدى كه مراجعت ميكند بفرستيد من مطمئنم كه هيچوقت پشيمان نخواهيد شد اما اگر پيشنهاد مرا رد كنيد من ناگزير ميشوم از اقدامات دست كشيده خود را مجبور بكنم (با يك دردى در قلب) بتماشاى يك جنگ و يك برادركشى كه لطمه بزرگى به آزادى ملت ايران وارد خواهد آورد.

در خاتمه از صميم قلب احترامات فائقه خود را تقديم ميدارم روتشتين»

پاسخ ميرزا كوچك خان برفيق روتشتين‏

«رفيق محترم، خيلى خرسندم در مراسله اخيرى كه توسط كلانتراف مرقوم فرموديد كاملا تصديق داريد كه ايران ميدان غرض‏رانى اجانب و متعديان عالم بشرى بوده و حيات اجتماعى دستخوش استفاده سرمايه‏داران خارجى و منفعت‏پرستان داخلى است و ضعف و لاابالى‏گرى زمامداران دوره‏هاى متواليه مركز لزوم اصلاحات داخلى و هرگونه قيام و نهضتى را كه متضمن اصلاحات اساسى باشد مشروع ميسازد.

من و يارانم در مشقت‏هاى فوق العاده چندين ساله هيچ مقصودى نداشته و نداريم جز حفظ ايران عزيز از تعرضات و فشار خارجى و خائنين داخلى تامين آزادى و آسايش رنجبران ستمديده مملكتى و استقلال حكومت ملى فداكارى بنده و آزاديخواهان جنگل براى همين مقصود عالى بود و بس شما كه نماينده رسمى دولت ج. ش. ف. ر. هستيد دولت شما را يگانه حامى و پشتيبان اين مسلك دانسته و ميدانم و همين عقيده و اعتماد بود كه دو سال قبل قشون سرخ سويت روسيه را كه بدون دعوتى بايران آمدند با يك عالم اميد پذيرفتم و تعهدات كتبى شما در حيات اقتصادى مملكت چه تأثيرى وارد خواهد كرد بنابراين شرايطى را در زمينه پيشنهادات شما كه متضمن بقاء و صلاح جمعيت و جلوگيرى از حدوث بدنامى در انظار احراز خواهد كرد پيشنهاد را حتمى الاجرا ميداند البته نمايندگان جمعيت آنرا بنظر شريف خواهند رسانيد.

تعيين كنيد كه تاييد سياست مشروحه در مراسله شما بحفظ مصالح مملكت مرا و جمعيت را تا حدى قانع كرده و اميدوارم كه دولت ايران نيز از سكوت جمعيت استفاده سوء نكرده اصلاحات منظور را در مملكت وجود خارجى دهد. در خاتمه تذكر ميدهم مقصود من و يارانم حفظ استقلال مملكت و اصلاح و تقويت مركز است تجزيه گيلان را كه مقدمات ملوك الطوايفى و ضعف ايران است خيانت صريح دانسته و ميدانم چنانكه پيشنهادات هميشگى ما بدولت رفع اين توهم را تاييد مينمود. ايام موفقيت مستدام باد كوچك جنگلى»

باوجوداين مكاتبات و مواعيد گوناگون بالاخره دولت بهيچ ترتيب با ميرزا كنار نيامد و كوچك خان نه مايل بود بدولت ايران كه اعتمادى بآن نداشت تسليم شود و نه ميخواست به خاك شوروى برود و نه ميتوانست بجنگند؛ زيرا اولا دوستانش او را تنها گذاشته بودند، در ثانى با نامه تسكين‏آميز روتشتين سفير روسيه عده از اتباع خويش را آزاد كرده بود، قواى دولت هم ميرزا را كه تنها مانده بود تعقيب مينمود او تا جائى‏كه قدرت داشت مقاومت ورزيد و عاقبت عقب نشست و رفت …. رفت تا بالاخره در نقطه دورافتاده از جنگل (در گدوك يا بند طالش) ميان سرما و برف و بوران جان سپرد (ربيع الثانى 1340). سر او را يكنفر از افراد طالش كه گويا «ساعت» نام داشته از تن جدا و براى گرفتن جايزه بقواى دولتى ارائه ميدهد و تن او همان‏جا دفن ميشود.

خالو قربان داوطلب ميشود كه سر را بطهران ببرد و معلوم نيست چگونه بعد سر را در حسن‏آباد مدفون ساختند. بارى پس از حوادث شهريور 1320 پيروان نهضت جنگل موفق شدند بطورى‏كه ميرزا سابقا وصيت كرده بود سر و تن وى را در سليمان داراب بخاك سپارند.

منبع: ايران در جنگ بزرگ 1918-1914، احمد على سپهر، چاپخانه بانك ملى ايران‏، تهران، ش 1336، ص 384-396.

ارسال دیدگاه