مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
پنج شنبه 28 دی 1396 - Thursday 18 Jan 2018
محتوا
خاطرات یک سرباز

خاطرات یک سرباز

کمال شکوفه

چاپ چهارم: ۱۳۸۸
شمارگان: ۲۵۰۰ نسخه
شابک: ۶-۹۱۹-۴۷۱-۹۶۴-۹۸۷
قیمت: ۳۰۰۰ تومان

شنبه 23 خرداد 1394 - 09:58

خاطرات یک سرباز

مولف: کمال شکوفه

چاپ چهارم: ۱۳۸۸

شمارگان: ۲۵۰۰ نسخه

شابک: ۶-۹۱۹-۴۷۱-۹۶۴-۹۸۷

قیمت: ۳۰۰۰ تومان

ارسال دیدگاه