مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
چهارشنبه 23 آبان 1397 - Wednesday 14 Nov 2018
محتوا
نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقلابی جنگل

نگاهی به روابط شوروی و نهضت انقلابی جنگل

مصطفی شعاعیان

نوبت و سال چاپ: اول اردیبهشت ۱۳۴۹
تعداد صفحات: ۵۳۵

دوشنبه 25 خرداد 1394 - 11:30

نگاهی به روابط شوروی و تهضت انقلابی جنگل

مصطفی شعاعیان

نشر : انقلاب

نوبت و سال چاپ: اول اردیبهشت ۱۳۴۹

تعداد صفحات: ۵۳۵

ارسال دیدگاه