مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
پنج شنبه 28 دی 1396 - Thursday 18 Jan 2018
محتوا
گیلان در گذرگاه زمان

گیلان در گذرگاه زمان

ابراهیم فخرایی

نوبت و سال چاپ: دوم ۱۳۵۵
تعداد صفحات : ۳۹۰

دوشنبه 25 خرداد 1394 - 11:44

گیلان در گذرگاه زمان

ابراهیم فخرایی

نشر: جاویدان

نوبت و یال چاپ: دوم ۱۳۵۵

تعداد صفحات : ۳۹۰

ارسال دیدگاه