مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
شنبه 28 مرداد 1396 - Saturday 19 Aug 2017
محتوا
فریاد مظلوم۲(هشدارهای امام علی به جامعه انقلابی)

فریاد مظلوم۲(هشدارهای امام علی به جامعه انقلابی)

شهید ابوالحسن کریمی

فریاد مظلوم۲(هشدارهای امام علی به جامعه انقلابی) شهید ابوالحسن کریمی نشر: سلسله انتشارات ستاد مردمی بزرگداشت سردار حزب الله

چهارشنبه 27 خرداد 1394 - 09:22

فریاد مظلوم۲(هشدارهای امام علی به جامعه انقلابی)

شهید ابوالحسن کریمی

نشر: سلسله انتشارات ستاد مردمی بزرگداشت سردار حزب الله

ارسال دیدگاه