مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
سه شنبه 28 دی 1395 - Tuesday 17 Jan 2017
محتوا
اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله

اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله

عبدالحسین نوایی، نیلوفر کسری

(گزیده اسناد گیلان-تجارت)
محل و سال چاپ: تهران،اول،۱۳۷۷
شمارگان: ۲۰۰۰
قیمت: ۱۳۰۰تومان
شابک: x-13-6357-964

چهارشنبه 27 خرداد 1394 - 09:36

اسناد میرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله(گزیده اسناد گیلان-تجارت)

به کوشش: عبدالحسین نوایی، نیلوفر کسری

نشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

محل و سال چاپ: تهران،اول،۱۳۷۷

شمارگان: ۲۰۰۰

قیمت: ۱۳۰۰تومان

شابک: x-13-6357-964

ارسال دیدگاه