مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
دوشنبه 7 خرداد 1397 - Monday 28 May 2018
محتوا
تاریخ گیلان و دیلمستان

تاریخ گیلان و دیلمستان

سیدظهیرالدین مرعشی

تصحیح: دکترمنوچهر ستوده
محل و سال چاپ: تهران، دوم، ۱۳۶۴
شمارگان:۵۲۵۰

چهارشنبه 27 خرداد 1394 - 10:00

تاریخ گیلان ودیلمستان

سید ظهیرالدین مرعشی

تصحیح: دکترمنوچهر ستوده

نشر: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی

محل و سال چاپ: تهران، دوم، ۱۳۶۴

شمارگان:۵۲۵۰

ارسال دیدگاه