مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
سه شنبه 25 تیر 1398 - Tuesday 16 Jul 2019
محتوا
دوشنبه 12 تیر 1391 - 12:01
از راست: آیت الله سید حسن بحرالعلوم رشتی و آیت الله سید محمد هادی میلانی و آیت الله علامه طباطبایی

از راست: آیت الله سید حسن بحرالعلوم رشتی و آیت الله سید محمد هادی میلانی و آیت الله علامه طباطبایی

از راست آیت الله سید حسین خادمی اصفهانی و آیت الله علامه طباطبایی و آیت الله سید محمد هادی میلانی و آیت الله سید حسن تهامی بیرجندی و آیت الله سید حسن بحرالعلوم رشتی

از راست آیت الله سید حسین خادمی اصفهانی و آیت الله علامه طباطبایی و آیت الله سید محمد هادی میلانی و آیت الله سید حسن تهامی بیرجندی و آیت الله سید حسن بحرالعلوم رشتی

از راست آیت الله سیدحسن بحرالعلوم رشتی و مرحوم سید کاظم شریعتمداری و آیت الله سید محمد هادی میلانی

از راست آیت الله سیدحسن بحرالعلوم رشتی و مرحوم سید کاظم شریعتمداری و آیت الله سید محمد هادی میلانی

ارسال دیدگاه