مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 - Monday 22 Apr 2019
محتوا
دو اجازه اجتهاد آیت الله سید ابوطالب پیشوایی + اسناد

دو اجازه اجتهاد آیت الله سید ابوطالب پیشوایی + اسناد

با تشکر از آقای سیدمجتبی پیشوایی، نوه آیت الله پیشوایی که تصاویر را برای رنگ ایمان ارسال کردند

دوشنبه 12 تیر 1391 - 17:40
اجازه اجتهاد از سوی آیت الله نایینی به آیت الله پیشوایی-اسفند1309شمسی آیات عبدالکریم حائری یزدی و بروجردی و سیدمحمدتقی خوانساری در حاشیه این اجازه نامه را تایید کرده اند

اجازه اجتهاد از سوی آیت الله نایینی به آیت الله پیشوایی-اسفند۱۳۰۹شمسی
آیات عبدالکریم حائری یزدی و بروجردی و سیدمحمدتقی خوانساری در حاشیه این اجازه نامه را تایید کرده اند

اجازه اجتهاد سید ابوالحسن اصفهانی به آیت الله پیشوایی-۱۰ اردیبهشت ۱۳۲۵شمسی

با تشکر از آقای سیدمجتبی پیشوایی، نوه آیت الله پیشوایی که تصاویر را برای رنگ ایمان ارسال کردند

ارسال دیدگاه