مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
دوشنبه 28 خرداد 1397 - Monday 18 Jun 2018
محتوا
شنبه 14 اسفند 1389 - 14:48
دیدار اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی با امام خمینی- ایت الله ربانی املشی در گوشه سمت چپ تصویر دیده می شود

دیدار اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی با امام خمینی- ایت الله ربانی املشی در گوشه سمت چپ تصویر دیده می شود

ایت الله ربانی املشی در حال نطق در مجلس خبرگان قانون اساسی

ایت الله ربانی املشی در حال نطق در مجلس خبرگان قانون اساسی

شهید ربانی املشی- شهید نامجو نیز در تصویر دیده می شود

شهید ربانی املشی- شهید نامجو نیز در تصویر دیده می شود

ربانی املشی۲۱

14 اردیبهشت 1358 مراسم شهادت ایت الله مطهری در مدرسه فیضیه-ایت الله ربانی املشی در گوشه سمت راست تصویر دیده می شود

14 اردیبهشت ۱۳۵۸ مراسم شهادت ایت الله مطهری در مدرسه فیضیه-ایت الله ربانی املشی در گوشه سمت راست تصویر دیده می شود

نمایندگان مردم گیلان در مجلس خبرگان قانون اساسی

نمایندگان مردم گیلان در مجلس خبرگان قانون اساسی

ایت الله ربانی املشی در کنار ایت الله محلاتی در سفر حج

ایت الله ربانی املشی در کنار ایت الله محلاتی در سفر حج

ربانی املشی۲۶

ربانی املشی۲۷

ربانی املشی۲۵

ارسال دیدگاه