مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
شنبه 13 آذر 1395 - Saturday 3 Dec 2016
ویژه نامه ۸ دی، حماسه بزرگ مردم گیلان

ویژه نامه ۸ دی، حماسه بزرگ مردم گیلان

مردم گیلان در روز ۸ دی ۱۳۸۸ به صحنه آمدند و با یک راهپیمایی تاریخی انزجار خود را از فتنه گران و اغتشاشگران ابراز داشتند. بصیرت مضاعف مردم گیلان باعث شد تا زودتر ز سایر نقاط کشور به صحنه آمده و بساط فتنه گران را برچینند.

پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در  خرداد ۱۳۸۸، عده ای به سرکردگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سیدمحمد خاتمی شروع به فتنه انگیزی کرده و اوضاع سیاسی کشور چندین ماه پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری متلاطم بود. در رشت هم فضا متاثر از تهران بود و جو فتنه‌گون آماده فتنه گری بود اما این مردم گیلان بودند که اجازه چنین کاری را از فتنه گران سلب کردند. مردم رشت در روز ۸ دی ۱۳۸۸ به صحنه آمدند و با یک راهپیمایی تاریخی انزجار خود را از فتنه گران و اغتشاشگران ابراز داشتند. شعار های اصلی مردم «مرگ بر سه مزدور اجنبی، موسوی و کروبی و خاتمی»، «مرگ بر موسوی»، «مرگ بر کروبی»، «مرگ بر خاتمی» و … بود. مسیر این راهپیمایی از مصلی تا میدان شهرداری بود. جالب است بدانیم که سایر نقاط کشور در روز ۹ دی به صحنه آمدند و بساط فتنه گران را برچیدند. بصیرت مضاعف مردم گیلان باعث شد تا زودتر از سایر نقاط کشور به صحنه آمده و بساط فتنه گران را برچینند. در این ویژه نامه مطالبی از این روز تاریخی را می توانید ببینید