مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
یکشنبه 1 بهمن 1396 - Sunday 21 Jan 2018
محتوا
چهارشنبه 25 اسفند 1389 - 17:25

 

آیت الله سیدمحمود روحانی، عضو هیات اتحاد اسلام

آیت الله سیدمحمود روحانی، عضو هیات اتحاد اسلام

آیت الله روحانی در کنار آیت الله خمامی

آیت الله سید محمود روحانی در کنار آیت الله خمامی

ارسال دیدگاه