مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
یکشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۱ - Sunday 29 Jan 2023
نام کتاب:
نویسنده:
ناشــــــر:

محل و سال چاپ: رشت،اول1381 شمارگان: 3000 قیمت: 1650تومان شابک: x-0-94115-964

چاپ و مطبوعات در گیلان از مشروطه تا امروز