مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
جمعه 30 تیر 1396 - Friday 21 Jul 2017
بایگانی دسته: آیت الله سید ابوالقاسم اریب فومنی