مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
یکشنبه 30 دی 1397 - Sunday 20 Jan 2019
بایگانی دسته: آیت الله سید مرتضی مرتضوی لنگرودی
سید مرتضی مرتضوی لنگرودی؛ فقیه فرزانه
سید مرتضی مرتضوی لنگرودی؛ فقیه فرزانه

با شروع نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی، آیهالله لنگرودی ضمن موافقت با اصل قیام، موقعی که از سوی کارگزاران پهلوی لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی تنظیم گردید، از اوّلین امضا کنندگان اعلامیه ای بود که از سوی علما و مراجع در مخالفت با این لایحه صادر شده بود و این حرکت در واقع، طلیعه نهضت اسلامی به شمار می رفت.