مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
پنج شنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۱ - Thursday 1 Dec 2022
بایگانی در تاریخ: 
احمد کسمائی
احمد کسمائی

  نهضت جنگل دو رهبر عمده داشت ؛ میرزا کوچک‌خان جنگلی و حاج احمد کسمایی از تجار بنام گیلان. تصادف روزگار چنان بود که این دو با اینکه سنخیتی با یکدیگر نداشتند با هم متحد شدند و این وحدت نیز بسیار گل کرد و چنان شد که نهضت جنگل بسیاری از نقاط گیلان را در […]