مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ - Wednesday 28 Sep 2022
بایگانی در تاریخ: 
سردار شهید بهروز محمد حسینی‌
سردار شهید بهروز محمد حسینی‌

بهروز محمد حسینی‌، دومین فرزند خانواده رضا و خانم حوا آقابراری‌، در سال ۱۳۳ در خانواده ای‌ مذهبی‌ وکم درآمد در کلاچای‌ رودسر به دنیا آمد. مادرش درباره دوران نوزادی‌ بهروز می‌گوید: بهروز را داخل گهواره قرار می‌ دادم و مشغول کارهای‌ خانه می‌شدم. روزی‌ که مهمان داشتیم مشغول کشیدن آب از چاه بودم که […]