مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ - Wednesday 27 Oct 2021
بایگانی در تاریخ: 
بگذرد این روزهای تلخ تر از زهر! « اندر احوالات توافق وین »
بگذرد این روزهای تلخ تر از زهر! « اندر احوالات توافق وین »

مگر نه آنکه در اثر سهل انگاری های برخی از همین حضرات نخستین ابهامات در پرونده هسته ای ایران پیش آمد و تأسیسات هسته ای را به همان بهانه قفل و بست کردند!و در زمانی دیگر همان اشتباه کاران در قامتِ دفاع از حقوق ملت، و در لباس منجی، به میدان آمدند و انگار و نه انگار که شمار زیادی از محدودیتها در نتیجه عملکرد خودشان به وجود آمده است!

نگاهی به جمع بندی هسته ای وین
نگاهی به جمع بندی هسته ای وین

به رسمیت شناخته شدن جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت دارای فناوری هسته ای و برخوردار از برنامه هسته ای صلح آمیز از جمله چرخه کامل سوخت و غنی سازی در داخل کشور از سوی سازمان ملل متحد و از جمله شش قدرت هسته ای جهان، یکی دیگر از جنبه های مثبت و ارزشمند این پیش نویس توافق یا جمع بندی مذاکرات نهایی است