مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ - Sunday 14 Aug 2022
بایگانی در تاریخ: 
فرهنگنامه جاودانه های تاریخ
فرهنگنامه جاودانه های تاریخ

فرهنگنامه جاودانه های تاریخ، دفتر دوم، زندگینامه فرماندهان شهید استان گیلان
مولف: دکتر یعقوب توکلی
تعداد صفحه: ۲۶۰
نشر: نشر شاهد / ۱۳۸۲