مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
پنج شنبه 26 مهر 1397 - Thursday 18 Oct 2018
بایگانی در تاریخ: 
آقای جعفرزاده چرا فضا را مشوش می کنید؟ آیا سزاواتر این نیست که مدعی العموم علیه مسئولین هتاک و هوچی‌گر اعلام جرم کند؟!
آقای جعفرزاده چرا فضا را مشوش می کنید؟ آیا سزاواتر این نیست که مدعی العموم علیه مسئولین هتاک و هوچی‌گر اعلام جرم کند؟!

مرتضی عبدالهی
نکته مهمتر در نوشته ایشان این است که از دادستان استان خواسته اند که علیه آقای رفیعی اعلام جرم بکنند؟
اعلام چه جرمی؟ آیا صرف بیان یک نظر، جرم است؟ پس آنها که دروغ بزرگ تقلب و ناکارآمدی نظام را در سال ۸۸ مطرح کردند مجرم نیستند؟ آیا دفاع از جرم و مجرم، خود جرم نیست که هنوز هم برخی به حمایت از سران فتنه دست می زنند؟!!

عده ای فقط دنبال آشوب هستند …
عده ای فقط دنبال آشوب هستند …

حجت الاسلام مقداد داداشی
بلوایی که امروز در رشت در حال وقوع است و صحبتهای عده ای نان به نرخ روز خور، و برگزاری تجمع و تهدید و… داستانی دیگر است که دنبال یک بهانه هستند برای برپایی آشوب، آشوبی که ضعفهای سرشار برخی مسئولین امر در گیلان را در این هیاهو پنهان میکند و باعث میشود فرصت طلبان از این آب گل آلود ماهی بگیرند.