مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
پنج شنبه 6 تیر 1398 - Thursday 27 Jun 2019
بایگانی در تاریخ: 
سومین شماره ویژه نامه “مدرسه اسلامی علوم سیاسی” منتشر گردید.
سومین شماره ویژه نامه “مدرسه اسلامی علوم سیاسی” منتشر گردید.

سومین شماره ویژه نامه استان گیلان “مدرسه اسلامی علوم سیاسی” نشریه تخصصی سیاستگذاری منتشر گردید. مقالات این شماره پیرامون مسائل گیلان در محورهای سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی، سیاستگذاری ا قتصادی، تاریخ پژوهی، چهره های ماندگار ارایه گردیده است.