مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ - Friday 2 Jun 2023
بایگانی در تاریخ: 
برگی از تاریخ قاجار ؛ طاعون سال 1247 در گیلان و مازندران
برگی از تاریخ قاجار ؛ طاعون سال 1247 در گیلان و مازندران

گیلان را بالکلیه ویران ساخت، عمارت شهر رشت را «چنان عالیها سافلها» ساخته، وارث دوری برای بناها و املاک نمانده که دستی از دور بر آتش دارند. چه نازنین جوانان که باخط نورسته، بر خاک مذلّت نشسته، دست از جان شسته، انتظار مرگ را می‌کشید؛

طاعون سال ۱۲۴۷ق در گیلان و مازندان
طاعون سال ۱۲۴۷ق در گیلان و مازندان

متن پیش رو، رهیافتی به اندرون تاریخ دهه پایانی حکومت فتحعلی‌شاه قاجار است. نقبی به هزارتوی حکومت قاجار در ایران. در آن نویسنده، سید محمد صادق حسینی تنکابنی، گوشه‌های از بلای وبا و طاعون را در تنکابن، مازندران و گیلان شرح داده است. این متن، روایتی ناگفته از منظره­‌های تکان دهنده و رقّت بار اهالی مصیبت‌زده تنکابن و اطراف است.