مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
جمعه 22 آذر 1398 - Friday 13 Dec 2019
بایگانی در تاریخ: 
یادی از شهید ابراهیم فرقان بین
یادی از شهید ابراهیم فرقان بین

این راه را انتخاب کرده ام چون قرآن را خوب فهمیده بودم که می فرماید: «آنانکه در راه خدا کشته می شوند مرده مپندارید، بلکه آنان زندگانی هستند که در پیش خدای خود روزی می خورند.
اگر در راه هدفم کشته شدم روی سنگ قبر من کلمه شهید را ذکر نکنید زیرا من که لیاقت آن را ندارم کلمه شهید روی من گذاشته شود.