مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
چهارشنبه 22 آبان 1398 - Wednesday 13 Nov 2019
بایگانی در تاریخ: 
میرزاکوچک خان
میرزاکوچک خان

قیمت پشت جلد: ۴۰۰۰ ریال
تعداد صفحه: ۱۶
اسفند، ۱۳۸۴
شابک: ۹۶۴-۷۰۱۷-۲۵-۱
قطع کتاب: وزیری

میرزاکوچک خان
میرزاکوچک خان

قیمت پشت جلد: ۱۲۰۰۰ ریال
تعداد صفحه: ۲۴
مرداد، ۱۳۸۸
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۳۸۵-۸۳۶-۰
قطع کتاب: خشتی

میرزاکوچک خان
میرزاکوچک خان

قیمت پشت جلد: ۱۵۰۰۰ ریال
تعداد صفحه: ۹۶
دی، ۱۳۸۷
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۰۸-۰۰۵۰-۸
قطع کتاب: پالتویی

آبی تر از آسمان
آبی تر از آسمان

میرزاکوچک خان و نهضت جنگل در شعر معاصر
قیمت پشت جلد: ۱۹۰۰۰ ریال
تعداد صفحه: ۱۲۸
اردیبهشت، ۱۳۸۷
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۲۶۵۶-۱۵-۸
قطع کتاب: رقعی

برگهای جنگل
برگهای جنگل

نامه های رشت و اسناد نهضت جنگل
قیمت پشت جلد: ۲۵۰۰۰ ریال
تعداد صفحه: ۳۶۴
شهریور، ۱۳۸۵
شابک: ۹۶۴-۳۲۱-۰۰۵-۷
قطع کتاب: رقعی

روحانی آزادی خواه
روحانی آزادی خواه

میثم عبدالهی
خطر تصرف پایتخت ایران به دست میرزاکوچک، استعمار انگلیس را به تکاپو واداشت. انگلیس که حدود یک قرن ایران را غارت کرده بود، تشکیل یک حکومت دینی و مستقل را چون کابوس پایان چپاول هایش می دید، پس با تمام توان شروع به فعالیت کرد و با سایر دشمنان جنگل هم پیمان شد