مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ - Saturday 10 Apr 2021
بایگانی در تاریخ: 
میرزا کوچک چه ربطی به انقلاب اسلامی دارد؟
میرزا کوچک چه ربطی به انقلاب اسلامی دارد؟

میثم عبدالهی
مانده بودم چه ربطی بین نهضت میرزا کوچک‌خان با انقلاب اسلامی وجود دارد. تا اینکه توی یکی از کتاب‌های شهیدمطهری خواندم که نهضت‌های اسلامی که طی یک‌صد سال اخیر در ایران رخ داد، همه‌شان مقدمه‌ای برای انقلاب اسلامی بود. چون تا انقلاب روحی در مردم شکل نگیرد، انقلاب اجتماعی رخ نخواهد داد.