مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ - Wednesday 24 Jul 2024
بایگانی در تاریخ: 
تا مبارزه هست ما هستیم؛ گزارشی از دیدار میرزاکوچک و سفیر انگلیس
تا مبارزه هست ما هستیم؛ گزارشی از دیدار میرزاکوچک و سفیر انگلیس

میثم عبدالهی
میرزاکوچک سرش را بالا آورد و به چشمان سفیر خیره شد و گفت: حکومتی که شالوده اش را شما بریزید، به درد ما نمی خورد. ما چند سال است که داریم با شما مبارزه می کنیم. اصل و اساس مبارزه ما و یکی از اهداف اصلی ما این است که شما انگلیسی ها را از خاک کشورمان بیرون کنیم.

enemad-logo