مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳ - Thursday 18 Jul 2024
بایگانی در تاریخ: 
برادر جانباز محمد رضا مقدادی؛ برگی از خاطرات ۷۰۰ متر فاصله تا مرصاد
برادر جانباز محمد رضا مقدادی؛ برگی از خاطرات ۷۰۰ متر فاصله تا مرصاد

نبرد بامنافقین در مرصاد با همه سختی ها و صحنه های تلخ و شیرینش ادامه داشت بر حسب ضرورتی که پیش آمده بود در یکی از رفتنام به قرارگاه تاکتیکی که فقط ۷۰۰ متر با صحنه نبرد فاصله داشت در معرض بمب باران هوایی هواپیماهای عراقی که به حمایت از منافقین آمده بودند قرار گرفتم

enemad-logo