مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ - Monday 22 Jul 2024
بایگانی در تاریخ: 
سرلشکر خلبان، شهید سید علی اقبالی در نگاه همسر (سرکار خانم فریده هاشمی )
سرلشکر خلبان، شهید سید علی اقبالی در نگاه همسر (سرکار خانم فریده هاشمی )

هنوز اتاق عمل نرفته بودم که علی با لباس خلبانی وارد بیمارستان شد ، او که فرسنگ ها از من فاصله داشت .با دیدنش بی اختیار گریه کردم . علی با لبخند مهربان همیشه اش گفت : فریده فکر کن چطور به دیدنت آمده ام ؟ با یک فروند هواپیمای شکاری اف – ۵ با سرعت مافوق صوت … ! ببین چقدر برایم عزیزی !

enemad-logo