مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ - Monday 15 Jul 2024
بایگانی در تاریخ: 
آیا پیروزی حسن روحانی شکست نیروهای انقلاب است؟
آیا پیروزی حسن روحانی شکست نیروهای انقلاب است؟

میثم عبدالهی
حسن روحانی هم تحفه نطنزی نبود که اصولگراها علاقه داشته باشند با اتصال به او، برای خودشان آبرویی کسب کنند! آنها حسن روحانی را یک مُهره دسته چندم از مهره های هاشمی می دیدند که برای این انتخابات رو شده است. خطری که اکنون انقلاب را تهدید می کند از سوی اطرافیان حسن روحانی خواهد بود.

enemad-logo