مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - Saturday 10 Jun 2023
بایگانی در تاریخ: 
دشمنان نهضت جنگل: آیرونساید
دشمنان نهضت جنگل: آیرونساید

  «آیرونساید»، فرمانده قوای نظامی انگلیس مستقر در شمال ایران   آیرونساید ژنرال بلند‌پایه انگلیسی از پایه‌‌های اصلی سیاست خارجی انگلیس در ایران در سال پایانی حکومت قاجار به شمار می‌رود. او از طراحان اصلی سیاستی بود که براساس آن پرونده حاکمیت ۱۵۳ ساله دودمان قاجار باید به دست رضاخان پهلوی و با کودتائی که […]