مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱ - Friday 1 Jul 2022
محتوا
شنبه 13 ژوئن 2015 - 09:52
در