مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
جمعه 27 مهر 1397 - Friday 19 Oct 2018
بایگانی در تاریخ: 
عاقبت برخی از خائنین به نهضت جنگل
عاقبت برخی از خائنین به نهضت جنگل

  معین‌الرعایا  نیز هم‌چون خالوقربان خود را به رضاخان تسلیم کرد و پس از لو دادن انبار اسلحه جنگلی‌ها و شرکت فعال در دستگیری برخی از اعضای جنبش، تأمین‌نامه گرفت و به حکومت فومنات منسوب شد. او کمی بعد به دست یکی از رعیتهایش کشته شد.   سید جلال چمنی اوبه رضا خان تسلیم شد […]