مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - Wednesday 17 Apr 2024
بایگانی در تاریخ: 
هیأت اتحاد اسلام گیلان، خودی یا بیگانه
هیأت اتحاد اسلام گیلان، خودی یا بیگانه

محمدصادق مزینانی
این هیأت، بسان مغز هدایت گر و برنامه ریز, از کمیته هایی کارامد برخوردار بود و هر کدام دارای نقشی درخور, سازنده و سنجیده و از پیش روشن برای سامان دهی، در تکاپوها و تلاشهای اسلامی و مردمی: کمیته هایی چون: جنگ، امور مالی، امور داخلی, سازمان قضایی, بهداشت, معارف, مدارس, سازمان ویژه گسیل مبلغ, به این سوی و آن سوی و برگماری نمایندگانی در جای جای ایران اسلامی و…

آسیب شناسی نهضت جنگل
آسیب شناسی نهضت جنگل

حسین لطیفی
بی گمان نهضت جنگل از فرازهای مهم تاریخ معاصر ایران به شمار می آید و به سبب اهمیت فراوانی که در تاریخ ما دارد, آن را مهم ترین جنبش ملی می دانند.با این همه, از جمله مهم ترین, ناشناخته ترین, رویدادهای تاریخی میهن ماست.

میرزا کوچک و رابطه با شوروی
میرزا کوچک و رابطه با شوروی

علی اکبر ذاکری
نهضت جنگل, با هدف ستیز با بیگانگان آزمند و تباهی آفرین, شکل گرفت. مبارزه با نیروهای اهریمنی روس تزار, انگلیس و استبداد, هدف قیام جنگل, به رهبری میرزا کوچک بود. این قیام, به جهت سلامت نفس, شجاعت و درستکاری بنیان گذار آن, که دوست و دشمن به آن اعتراف کرده و وی را ستوده اند, از پشتیبانی بی دریغ مردم, عالمان و سیاستمداران وطن خواه و آزادی طلب برخوردار بود.

میرزا کوچک، سردار اسلام
میرزا کوچک، سردار اسلام

غلامرضا جلالی
حرکت میرزا کوچک خان, و شکل گیری نهضت جنگل در شمار جریانهای مهم تاریخی است که با گرایشهای علمای شیعه در آمیخته است و خود به خود, بخشی از کارکرد و نمایان گر آرمانهای آنان است. این نهضت، از یاری و پشتیبانی گسترده و اعتماد مردمان نسبت به کسی حکایت دارد که همه دانش خود را مدیون آموزه های حوزه ها بود و صادقانه در جریان نهضتی که خود رهبری آن را در دست داشت, یگانگی نظر و عمل را به عنوان یک سنت اصیل و بنیادین حوزه, نمودار ساخت.

میرزا، نُماد حوزه شیعه
میرزا، نُماد حوزه شیعه

سیدعباس رضوی
در نهضت جنگل, اصول و ارزشهای اسلامی, خط قرمز بودند که بر هیچ کس از مبارزان جنگل, روا نبود از آنها بگذرد و آنها را نادیده انگارد و یا بر سر آنها به دادوستد بپردازد که رهبری نهضت چنین بود و بر این راه پویید و الگوی جاودانه برای جوانان روزگار خود و روزگارهای پسین شد…

پاسخ به یک پرسش درباره میرزا کوچک خان
پاسخ به یک پرسش درباره میرزا کوچک خان

محمد باغستانی
در مدت این هفت سال که نهضت و انقلاب جنگل در شمال ایران پرتوافکن بود، ایران، رنج افزاترین دوران خود را سپری می کرد. دامنه رخنه گریهای انگلیسیها روز به روز, بیش تر می شد تا این که در سال ۱۲۹۹ هجری شمسی، کودتای آنها به فروپاشی پادشاهی قاجاریان انجامید و دیکتاتوری رضاخانی را در ایران پابرجا ساخت…

قبله و قبیله میرزا کوچک
قبله و قبیله میرزا کوچک

مجتبی احمدی
جنبش جنگل به رهبری قهرمانی دیگر از سلاله پاکان میرزای شیرازی هیمنه استعمار را در هم شکست و آن را از اریکه به زیر آورد و پرچم عزت و اقتدار ایران اسلامی را بر بام گیتی افراشت. حوزه شیعی، دست پروردگان خود را یکی پس از دیگری به میدان کارزار با استعمار می فرستاد و چه قهرمانانه پشت دشمن را به زمین می کوبیدند و نقشی زیبا و ماندنی در عرصه کارزار می آفریدند.

دانلود مجله حوزه، ویژه نامه میرزا کوچک جنگلی
دانلود مجله حوزه، ویژه نامه میرزا کوچک جنگلی

فایل دومین نشریه ای که برای دانلود درباره میرزا کوچک روی سایت رنگ ایمان منتشر شد، مجله «حوزه»، شماره ۱۱۱ و ۱۱۲ ، «ویژه میرزا کوچک جنگلی» در ۳۷۶ صفحه است. دانلود فایل متنی (ورد) مجله حوزه، ویژه نامه میرزا کوچک جنگلی   مشخصات مجله به این ترتیب است: دوماهنامه حوزه، سال نوزدهم، ش۱۱۱و۱۱۲، مرداد […]

enemad-logo