مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ - Saturday 15 Jun 2024
بایگانی در تاریخ: 
تصاویری از زلزله بزرگ رودبار و منجیل سال ۱۳۶۹
تصاویری از زلزله بزرگ رودبار و منجیل سال ۱۳۶۹

به یاد سال ۶۹ سالی پر از سختی برای مردم گیلان علی الخصوص رودبار و منجیل این تصاویر از روزنامه های سال ۶۹ اخذ شده است و نمایشگر قسمت کوچکی از درد و رنج مردم گیلان در سال ۶۹ می باشد که واقعا زلزله ای بود در جان مردم. (منبع: کتاب زلزله گیلان به روایت […]

enemad-logo