مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ - Sunday 19 May 2024
بایگانی در تاریخ: 
کتاب جستارهایی در باب تشکل دینی منتشر شد
کتاب جستارهایی در باب تشکل دینی منتشر شد

میثم عبدالهی
نیروهای انقلابی سالهاست که به دنبال محتوای قابل استفاده درباره تشکل هستند و چند سالی می شود که بعضا کارهای پراکنده ای در این زمینه صورت گرفته است ولی یک کتاب به تازگی در این باره منتشر شده است که حاوی نکات مهمی درباره تشکل دینی است.

شیطنت های انتخاباتی برخی ستادها و کاندیداها در شهرستان رودبار
شیطنت های انتخاباتی برخی ستادها و کاندیداها در شهرستان رودبار

سهراب مقدمی شهیدانی مسئول گروه تبلیغی یادآوران عاشورا
بر اساس اخبار واصله و تایید آن توسط مشاهدات میدانی، متاسفانه باز هم طرفداران و ستادهای برخی از کاندیداهای خاص اقدام به جمع آوری رای از طرق نامشروع و نامتعارف نموده اند. وارد شدن در ورطه رای ناسالم و رقابت غیرمسئولانه ناراحتی طیف های مختلف مردمی را به همراه داشته است که بسیاری از این ناراحتی ها در طی روزهای اخیر به اینجانب و سایر هم صنفان اینجانب از طلاب و روحانیون رودباری منتقل شده است.

enemad-logo