مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ - Wednesday 22 May 2024
بایگانی در تاریخ: 
خاطرات آزاده گیلانی از بازگشتش به کشور/ وارد نمازخانه که شدم دیدم عکسم را بالای نمازخانه آویزان کرده اند و زیر آن نوشته اند:«شهید مفقود الاثر، عظیم حقی»!
خاطرات آزاده گیلانی از بازگشتش به کشور/ وارد نمازخانه که شدم دیدم عکسم را بالای نمازخانه آویزان کرده اند و زیر آن نوشته اند:«شهید مفقود الاثر، عظیم حقی»!

از فرودگاه سوار ماشین شدیم و در حالی که از شهر عبور می کردیم آن چه که بیش از همه توجه مرا جلب کرده بود، تغییراتی بود که در مردم به وجود آمده بود، ما انتظار داشتیم وارد مدینه فاضله بشویم اما همه چیز تغییر کرده بود، حتی چهره ها و لباسها، تعداد خانمهای چادری هم کمتر شده بود، دیگر مثل گذشته قریب به اتفاق مردم ریش نداشتند، درست مثل آدمهای اتوبوس ما، ریشهای زیادی تراشیده شده بود…

enemad-logo