مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳ - Saturday 22 Jun 2024
بایگانی در تاریخ: 
پاسخ به یک پرسش درباره میرزا کوچک خان
پاسخ به یک پرسش درباره میرزا کوچک خان

محمد باغستانی
در مدت این هفت سال که نهضت و انقلاب جنگل در شمال ایران پرتوافکن بود، ایران، رنج افزاترین دوران خود را سپری می کرد. دامنه رخنه گریهای انگلیسیها روز به روز, بیش تر می شد تا این که در سال ۱۲۹۹ هجری شمسی، کودتای آنها به فروپاشی پادشاهی قاجاریان انجامید و دیکتاتوری رضاخانی را در ایران پابرجا ساخت…

enemad-logo