مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - Tuesday 21 May 2024
بایگانی در تاریخ: 
یادی از پدر شهیدان قدرت الله، محمود و محمد یوسفی
یادی از پدر شهیدان قدرت الله، محمود و محمد یوسفی

مرتضی عبداللهی
گزارشی کوتاه از حضور یک ساعته در منزل شهیدان یوسفی پیربازاری که به همراه عده ای از نوجوانان رشت در منزل شهید صورت گرفت. جریان حضور مقام معظم رهبری در خانواده شهیدان یوسفی را در مطلب زیر مشاهده کنید

enemad-logo