مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ - Saturday 13 Apr 2024
بایگانی در تاریخ: 
نصب پلاک افتخار «خانه نور»، روی در منزل مرحوم آیت الله رودباری
نصب پلاک افتخار «خانه نور»، روی در منزل مرحوم آیت الله رودباری

پلاک افتخار «خانه نور»، با حضور رئیس شورای اسلامی و سرپرست شهرداری شهر رشت، روی در منزل مرحوم آیت الله سیدمجتبی رودباری، به روز ۲۶ تیر ۱۴۰۱ش نصب شد. با حضور محمدحسین واثق کارگرنیا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت، و سیدمجتبی خدمت بین دانا، سرپرست شهرداری رشت، پلاک افتخار «خانه نور» بر روی در منزل مرحوم آیت الله سیدمجتبی رودباری نصب گردید.

enemad-logo