مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
سه شنبه 2 بهمن 1397 - Tuesday 22 Jan 2019
محتوا
پنج شنبه 10 فروردین 1391 - 07:43
آیت الله شخ محمدرضا حکیمی معروف به ابوالمله

آیت الله شیخ محمدرضا حکیمی معروف به ابوالمله

آیت الله حکیمی در کنار آیت الله خمامی

آیت الله حکیمی در کنار آیت الله خمامی

اعضای انجمن ایالتی گیلان، آیت الله حکیمی نیز در میان جمع حضور دارند

اعضای انجمن ایالتی گیلان، آیت الله حکیمی نیز در میان جمع حضور دارند

ارسال دیدگاه