مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
سه شنبه 16 آذر 1395 - Tuesday 6 Dec 2016
محتوا
شعر: از مردان جنگلی تا بیداری اسلامی

شعر: از مردان جنگلی تا بیداری اسلامی

شعری از سیدعلی میرباذل

یکشنبه 17 خرداد 1394 - 10:30

سید علی میرباذل

 

نامت را آواز می دهم

موج ها به تماشای آسمان می ایستند

ای استواری هر چه استواری

نصف النهار بیداری!

از عصمت خزر

از جنگل شهامت و غیرت

با مردان جنگلی می ایم

از قله های سرکش البرز

تا سرزمین شروه، شهادت

تا شرجی ستاره و آتش

هر صبحدم

سجاده می گشایم

از خزر تا خلیج فارس[1]


[1] . عنوان از رنگ ایمان است. این شهر با عنوان «نصف النهار بیداری» از سوی شاعر منتشر شده است.

ارسال دیدگاه