مقام معظم رهبری: در طول تاریخ، رنگ های گوناگون بر سیاست این کشور پهناور سایه افکند؛ اما رنگ ثابت مردم گیلان، رنگ ایمان بود.
شنبه 5 خرداد 1397 - Saturday 26 May 2018
محتوا
سردار جنگل

سردار جنگل

ابراهیم فخرایی

نوبت و سال چاپ: سیزدهم،۱۳۷۶
شمارگان: ۳۰۰۰
شابک: ۵-۱۱-۵۷۳۲-۹۶۴

چهارشنبه 27 خرداد 1394 - 09:18

سردار جنگل

نویسنده: ابراهیم فخرایی

نشر: جاویدان

نوبت و سال چاپ: سیزدهم،۱۳۷۶

شمارگان: ۳۰۰۰

شابک: ۵-۱۱-۵۷۳۲-۹۶۴

ارسال دیدگاه